Współpraca dwustronna

W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspierana będzie współpraca polskich organizacji społecznych z podmiotami z Państw-Darczyńców. Planowane są:

  • spotkania dla organizacji zainteresowanych nawiązaniem lub wzmocnieniem współpracy z partnerami z Państw-Darczyńców,
  • wizyty studyjne dla Grantobiorców w organizacjach i instytucjach związanych z wybranymi obszarami tematycznymi w Norwegii i Islandii,
  • warsztaty i spotkania dla Grantobiorców, umożliwiające dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy w obszarach tematycznych z udziałem gości z Norwegii i Islandii.

Baza potencjalnych partnerów do projektów: https://ngonorway.org

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc: