Poradniki i webinaria

Poradniki

Aktywna Promocja – krótki poradnik

Zagadnienia przekrojowe w projekcie

Produkty i rezultaty w projekcie

Rozwój instytucjonalny

Współpraca z samorządem przy realizacji działań społecznych

Działania społeczne na wsi

Webinaria

Webinarium nt. sprawozdawczości w projektach tematycznych (II konkurs, Obszar 2. i 3.):

Webinarium nt. sprawozdawczości w projektach tematycznych (II konkurs, Obszar 1.):


Webinarium nt. planowania i realizacji kampanii 1 %:

Webinarium nt. kosztów pośrednich w projektach:

Webinarium nt. obowiązków w zakresie promocji i informacji w projektach:

Webinarium nt. sprawozdawczości w projektach:

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Webinarium nt. samorzecznictwa:

Praca z liderami i liderkami

Jak realizować działania projektowe online?

Promocja projektów w mediach społecznościowych

Webinarium finansowe dla Grantobiorców (Obszar 1.)

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel