Asy są wśród nas
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Staw
Województwo (siedziba):
lubuskie
Partnerzy:
Fundacja Rozwoju Holistycznego, Gorzów Wielkopolski, Polska
FUNDACJA WARTO BYĆ RÓWNYM NAD WARTĄ, Gorzów Wielkopolski, Polska
Okres realizacji:
03-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 800 EUR
Dotacja:
75 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Projekt odpowiada na problem niskiej świadomości społecznej nt. osób aseksualnych oraz dyskryminację i przemoc, której doświadczają te osoby. Od 1% do 8% społeczeństwa to osoby aseksualne – to oznacza, że w Polsce społeczność ta liczy min. 350 tys. osób. Jedocześnie temat ten właściwie w Polsce nie istnieje w debacie społecznej i jest marginalizowany nawet w samym ruchu LGBT+. W społeczeństwie istnieje bardzo wysoki poziom asfobii, a brak pociągu seksualnego jest niezrozumiały i nieakceptowany społecznie. Nawet psycholodzy i psycholożki czy lekarze i lekarki nie mają wiedzy nt. aseksualności i często oceniają brak pociągu seksualnego jako zaburzenie lub chorobę. Same osoby aseksualne często nie rozumieją swojej orientacji i nie mają gdzie sięgać po wsparcie. To potęguje ich alienację i prowadzi do kryzysów psychicznych. Osoby aseksualne są również szczególnie narażone na przemoc seksualną.
W ramach projektu Grantobiorca przeprowadzi 4 ogólnopolskie kampanie o aseksualności, którym towarzyszyć będą obchody Dnia Aseksualności i/lub Tygodnia Widoczności Osób Aseksualnych. Otworzy również punkt konsultacyjny i poradnię psychologiczną dla osób aseksualnych i ich rodzin oraz uruchomi grupę wsparcia w woj. lubuskim. Ze wsparcia skorzysta około 500 osób. Grantobiorca wyda profesjonalny e-book opisujący najważniejsze trudności, z jakimi zmagają się osoby aseksualne, i wyprodukuje 10 filmów edukacyjnych o aseksualności. Projekt zakłada również organizację 2 konferencji oraz 2 sympozjów naukowych nt. aseksualności.
Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby aseksualne, które otrzymają fachowe wsparcie psychologiczne w drodze do samoakceptacji. Podniesie się również świadomość społeczna nt. spektrum aseksualności.
Partnerami w projekcie są: Fundacja Rozwoju Holistycznego, która udostępni swoją przestrzeń na potrzeby projektu i prowadzenia poradni, a także Fundacja Warto być równym nad Wartą, która wesprze Grantobiorcę w prowadzeniu punktu doradczego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel