Sport amatorski a prawa człowieka
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
rezygnacja
Koszt projektu:
74 815 EUR
Dotacja:
74 815 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Projekt polega na stworzeniu narzędzi do wspierania i promowania kobiet oraz do zgłaszania przypadków dyskryminacji w celu przyspieszenia zmiany w sporcie amatorskim w Polsce. Chcemy stworzyć bazę do sieciowania dla kobiet związanych ze sportem oraz szerzej – dla wszystkich osób i instytucji, które uważają za ważny temat przywództwa i równego dostępu dla kobiet w dziedzinach życia tradycyjnie uważanych za męskie. Ale również chcą walczyć z dyskryminacją oraz czują potrzebę demokratyzacji sportu, w tym przywrócenia dobrego imienia jego niektórym dyscyplinom.
Planujemy stworzenie koalicji w ramach, której chcemy prototypować narzędzie do raportowania dyskryminacji oraz prowadzić szkolenia dla facylitatorek zmiany w organizacjach powiązanych ze sportem amatorskim. Opierając się na doświadczeniach i wnioskach wypracowanych w europejskim projekcie Step Up Equality! chcemy na polskim gruncie wdrażać rozwiązania, które dostarczą niezbędnych danych, pomogą w walce z dyskryminacją, w sieciowaniu środowisk podzielających ideę demokratyzacji sportu, a zwłaszcza jego strukturalnych i systemowych zmian. A także w promowaniu równości i dostępu dla kobiet do aktywności fizycznej oraz do wyższych stanowisk w organizacjach sportowych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel