Woda – nasze źródło życia
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Rudnica
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 15-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
34 951 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
regionalny

Polska znajduje się w grupie państw, którym zagraża deficyt wody. Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie” wskazuje na wzrost zużycia wód podziemnych oraz niedobór metod retencyjnych. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku wykazał, że Polska nie jest przygotowana na zapewnienie mieszkańcom/nkom miast wody pitnej w sytuacjach kryzysowych jak klęski żywiołowe czy przerwy w dostawie prądu. Z analiz opublikowanych w Raporcie o Stanie Środowiska w Województwie Lubuskim wynika, że przez wzrastające z roku na rok temperatury oraz trwające susze, województwo lubuskie jest jednym z najbardziej narażonych na deficyt wodny terenem w Polsce. Jednocześnie, w trakcie przygotowania diagnozy nie znaleźliśmy żadnych regularnych i kompleksowych działań w temacie ochrony zasobów wodnych w tym województwie.

Odpowiemy na te problemy, angażując grupy osób aktywnych w tematach ekologicznych z 5 gmin województwa lubuskiego do stworzenia sieci grup wolontariackich. Zorganizujemy dla nich cykl warsztatów o edukacji ekologicznej, aktywności obywatelskiej, partycypacji w konsultacjach społecznych oraz organizowaniu kampanii i wydarzeń. Uczestnicy/czki wezmą udział w konsultacjach społecznych dotyczących kształtowania budżetów gmin, powiatów oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego i Miasta Gorzowa, a także złożą petycje o uwzględnienie w budżetach środków na edukację ekologiczną i inicjatywy dotyczące ochrony wody. Wraz z utworzonymi grupami wolontariackimi przeprowadzimy kampanię „Woda dla życia” o zasięgu wojewódzkim oraz kongres, na który zaprosimy przedstawiciel(k)i władz samorządowych, mieszkańców/nki i przedstawiciel(k)i przemysłu. Wspólnie wypracujemy deklarację oraz pomysły na rozwiązania dotyczące ochrony zasobów wodnych, które zostaną wysłane do władz samorządowych w całym województwie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel