Wyspa Skarbów Natury – poznaję, rozumiem, dbam.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Stowarzyszenie ZmieniaMY Wieś
Miejscowość (siedziba):
Domysłów
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-06-2023
Status:
rezygnacja
Koszt projektu:
32 498 EUR
Dotacja:
32 498 EUR
Zasięg:
lokalny

Projekt adresowany jest do mieszkańców wyspy Wolin, jego celem jest wykształcenie i utrwalenie postaw obywatelskich w zakresie dbałości o środowisko naturalne. Poprzez zajęcia terenowe i pracę warsztatową ze społecznością lokalną, zmienimy postrzeganie życia codziennego w obrębie Wolińskiego Parku Narodowego, pokazując korzyści wynikające z sąsiedztwa pierwotnej natury. Polski partner udostępniając profesjonalny sprzęt oraz wsparcie merytoryczne i lokalowe przyczyni się do zwiększenia prestiżu projektu. Dzięki partnerstwu z islandzkim parkiem regionalnym będzie możliwe porównanie i wykorzystanie dobrych praktyk w pracy z mieszkańcami. Dla władz samorządowych i przedstawicieli parku odbędzie się warsztat z pracy ze społecznością lokalną oraz wdrażania rekomendacji stworzonych w czasie trwania projektu. W taki sposób zapoczątkujemy wspólną drogę pomiędzy nimi a obywatelami – dialog społeczny

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel