Konkurs na projekty tematyczne

I konkurs na projekty tematyczne

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków wstępnych złożonych w I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. Przedstawiamy wyniki:

Wyniki oceny formalnej: małe dotacje
Wyniki oceny formalnej: duże dotacje

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków. Wnioski wstępne spełniające kryteria formalne przekazaliśmy ekspertom do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy w pierwszej połowie czerwca 2020 roku.

W I konkursie złożono 1317 wniosków wstępnych, w tym:
713 w Obszarze 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne
180 w Obszarze 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie
424 w Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Terminy składania wniosków:

UWAGA! Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce termin składania wniosków w I konkursie tematycznym został przedłużony do 15 kwietnia do godz. 12.00 w południe. Zmienia się również dalszy harmonogram.

  • wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 15 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe
  • wnioski pełne: od 15 czerwca od godz.12.00 w południe do 10 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe

Poniżej znajdują się dokumenty związane z I konkursem na projekty tematyczne:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków – wersja angielska/Call for proposals 

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców (wersja trzecia, uszczegółowiona z 27 marca 2020)

Małe dotacje – formularz wniosku wstępnego (PDF)

Małe dotacje – formularz wniosku wstępnego  (WORD)

Duże dotacje – formularz wniosku wstępnego (PDF)

Duże dotacje – formularz wniosku wstępnego (WORD)

Karta oceny formalnej wniosku wstępnego

Karta oceny merytorycznej wniosku wstępnego

Małe dotacje – formularz wniosku pełnego (PDF)

Małe dotacje – formularz wniosku pełnego (WORD)

Duże dotacje – formularz wniosku pełnego (PDF)

Duże dotacje – formularz wniosku pełnego (WORD)

Karta oceny formalnej wniosku pełnego

Karta oceny merytorycznej wniosku pełnego

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 1. 

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 2. i 3. 

Wzór deklaracji partnerstwa – wersja angielska (WORD)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (PDF)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (WORD)

Deklaracja partnerstwa – wzór (WORD)

Deklaracja partnerstwa – wzór (PDF)

Instrukcja wypełniania wniosku wstępnego w Internetowym Systemie Wniosków

Internetowy System Wniosków

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc: