Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Spośród 66 wniosków 65 (w tym jeden dodatkowo po odwołaniu) przeszło do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej. Wyniki oceny ekspertów podamy do 31 maja 2021.

Lista wniosków po ocenie formalnej – plik XLS


Wnioski można składać od 18 stycznia  od godz. 12:00 w południe do 15 marca 2021 do godz. 12:00 w południe. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem na projekty sektorowe:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków (wersja angielska)/Call for proposals

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Formularz wniosku (PDF)

Formularz wniosku (WORD)

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Umowa partnerska (PDF)

Umowa partnerska (WORD)

Wzór umowy dotacyjnej

Plan działań komunikacyjnych – wzór (PDF)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (WORD)

Instrukcja wypełniania wniosku w Internetowym Systemie Wniosków 

Internetowy System Wniosków

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Materiały szkoleniowe, poradniki, instrukcje i nagrania webinariów informacyjnych oraz warsztatów można znaleźć TUTAJ.

Polecamy także informacje o konkursie “w pigułce”.

Szkolenia i konsultacje dla zainteresowanych udziałem w konkursie:

22 stycznia 2021, godz. 10:00-11:30 – webinarium wprowadzające do konkursu na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze – polecamy nagranie spotkania.
11 lutego 2021, godz. 11:00-13:00 – szkolenie online nt. działań monitoringowych i rzeczniczych: “Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład” – polecamy nagranie spotkania.
16 i 18 lutego 2021, godz. 12.00: “Monitoring i rzecznictwo – międzynarodowe inspiracje” – nagrania spotkań z zagranicznymi ekspertkami.
1 marca 2021 – szkolenie “Jak przygotować dobry wniosek w konkursie dotacyjnym?
4 marca 2021 – panel dyskusyjny – praktyczne doświadczenia organizacji społecznych.

Zaplanowaliśmy także indywidualne konsultacje, w ramach których można  zweryfikować czy zaplanowane w projekcie działania mieszczą się w zakresie tematycznym konkursu i czy mają charakter zarówno monitoringowy lub rzeczniczy, jak i sektorowy. Konsultacje zaplanowane zostały na okres 15-26 lutego 2021.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel