Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Wnioski można składać od 18 stycznia  od godz. 12:00 w południe do 15 marca 2021 do godz. 12:00 w południe. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem na projekty sektorowe:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków (wersja angielska)/Call for proposals

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Formularz wniosku (PDF)

Formularz wniosku (WORD)

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Umowa partnerska (PDF)

Umowa partnerska (WORD)

Wzór umowy dotacyjnej

Instrukcja wypełniania wniosku w Internetowym Systemie Wniosków 

Internetowy System Wniosków

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Materiały szkoleniowe, poradniki, instrukcje i nagrania webinariów informacyjnych oraz warsztatów można znaleźć TUTAJ.

Szkolenia i konsultacje dla zainteresowanych udziałem w konkursie:

22 stycznia 2021, godz. 10:00-11:30 – webinarium wprowadzające do konkursu na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze, obowiązuje REJESTRACJA
11 lutego 2021, godz. 11:00-13:00 – szkolenie online nt. działań monitoringowych i rzeczniczych: “Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład”, link do rejestracji podamy wkrótce
23 lutego 2021 – szkolenie “Jak przygotować dobry wniosek w konkursie dotacyjnym?”, link do rejestracji podamy wkrótce

Zaplanowaliśmy także indywidualne konsultacje, w ramach których będzie możliwość zweryfikowania czy zaplanowane w projekcie działania mieszczą się w zakresie tematycznym konkursu i czy mają charakter zarówno monitoringowy lub rzeczniczy, jak i sektorowy. Konsultacje zaplanowane zostały na okres 15-26 lutego, a o szczegółach poinformujemy w czasie webinarium wprowadzającego 22 stycznia.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel