fbpx

Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe (zakończony)

Wyniki oceny merytorycznej wniosków

Zakończyliśmy ocenę wniosków złożonych w konkursie na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 65 wniosków. Dotacje na łączną kwotę ponad 800 tys. euro otrzyma 6 Wnioskodawców.


Spośród 66 wniosków 65 (w tym jeden dodatkowo po odwołaniu) przeszło do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej. Wyniki oceny ekspertów podamy do 31 maja 2021.

Lista wniosków po ocenie formalnej – plik XLS


Wnioski można składać od 18 stycznia  od godz. 12:00 w południe do 15 marca 2021 do godz. 12:00 w południe. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem na projekty sektorowe:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków (wersja angielska)/Call for proposals

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Formularz wniosku (PDF)

Formularz wniosku (WORD)

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Umowa partnerska (PDF)

Umowa partnerska (WORD)

Wzór umowy dotacyjnej

Plan działań komunikacyjnych – wzór (PDF)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (WORD)

Instrukcja wypełniania wniosku w Internetowym Systemie Wniosków 

Internetowy System Wniosków

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Materiały szkoleniowe, poradniki, instrukcje i nagrania webinariów informacyjnych oraz warsztatów można znaleźć TUTAJ.

Polecamy także informacje o konkursie „w pigułce”.

Szkolenia i konsultacje dla zainteresowanych udziałem w konkursie:

22 stycznia 2021, godz. 10:00-11:30 – webinarium wprowadzające do konkursu na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze – polecamy nagranie spotkania.
11 lutego 2021, godz. 11:00-13:00 – szkolenie online nt. działań monitoringowych i rzeczniczych: „Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład” – polecamy nagranie spotkania.
16 i 18 lutego 2021, godz. 12.00: „Monitoring i rzecznictwo – międzynarodowe inspiracje” – nagrania spotkań z zagranicznymi ekspertkami.
1 marca 2021 – szkolenie „Jak przygotować dobry wniosek w konkursie dotacyjnym?
4 marca 2021 – panel dyskusyjny – praktyczne doświadczenia organizacji społecznych.

Zaplanowaliśmy także indywidualne konsultacje, w ramach których można  zweryfikować czy zaplanowane w projekcie działania mieszczą się w zakresie tematycznym konkursu i czy mają charakter zarówno monitoringowy lub rzeczniczy, jak i sektorowy. Konsultacje zaplanowane zostały na okres 15-26 lutego 2021.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel