Konkurs na dotacje instytucjonalne

Wyniki oceny merytorycznej

Zakończyliśmy ocenę wniosków w konkursie na dotacje instytucjonalne. Decyzją Komisji Programu – zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej – dotacje na łączną kwotę 2 168 835 EUR otrzymają 22 organizacje.

Lista przyznanych dotacji – plik XLS

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu


Spośród 47 wnioskujących organizacji 28 zostało zaproszonych do kolejnego etapu oceny, czyli rozmów z Ekspertami i Ekspertkami. Do etapu spotkań zakwalifikowały się najwyżej ocenione wnioski, których łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 125% alokacji planowanej na konkurs.

Lista wniosków – plik XLS


Spośród 48 złożonych wniosków, 47 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
Lista wniosków (plik XLS) 

Ostateczne wyniki konkursu wraz z listą przyznanych dotacji opublikujemy w lipcu 2022.


Termin składania wniosków: od 1 marca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe) do 21 kwietnia 2022 r. (do godziny 12.00 w południe) 

UWAGA! Korzystanie z dotacji w ramach dotychczasowych konkursów programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (zarówno na projekty tematyczne jak i sektorowe) nie wyklucza składania wniosku w konkursie na dotacje instytucjonalne.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem na dotacje instytucjonalne:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków (wersja angielska)/Call for proposals (EN)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Formularz wniosku – wzór (WORD)

Formularz wniosku – wzór (PDF)

Karta oceny formalnej – wzór

Karta oceny merytorycznej – wzór

Rekomendacje od organizacji i grup nieformalnych – wytyczne

Wymagania dotyczące strategii

Tabela produktów i rezultatów – wzór

Umowa dotacyjna – wzór (PDF)

Internetowy System Wniosków

Internetowy System Wniosków – instrukcja wypełniania wniosku

Communication and Design Manual [Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – wersja uaktualniona w grudniu 2021]

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 r. przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Polecamy nagrania webinariów i spotkań nt. konkursu.

Webinarium informacyjne o konkursie (10 marca 2022):

Spotkanie online „Strategia w czasach kryzysu – czy to możliwe?” (4 kwietnia 2022):

Webinarium nt. produktów i rezultatów w konkursie (7 kwietnia 2022):

Prezentacja z webinarium nt. rozliczania produktów i rezultatów znajduje się TUTAJ.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel