fbpx

Konkurs na dotacje instytucjonalne

W konkursie wnioski mogły składać organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w jednym z czterech obszarów Programu, ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności. Dotacje w wysokości od 50 do 100 tys. EUR Grantobiorcy mogą przeznaczyć na działania wzmacniające rozwój organizacji lub prowadzenie bieżącej działalności. Budżet konkursu to ponad 2,2 mln EUR.


Wyniki oceny merytorycznej

Zakończyliśmy ocenę wniosków w konkursie na dotacje instytucjonalne. Decyzją Komisji Programu – zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej – dotacje na łączną kwotę 2 168 835 EUR otrzymają 22 organizacje.

W grudniu 2022 Komisja Programu podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowej dotacji ze środków niewykorzystanych i ze zwrotów dotacji już przyznanych. Dotację na kwotę 89 000 EUR otrzymał jeden projekt z listy rezerwowej. Liczba przyznanych dotacji wzrosła do 23, a ich łączna wysokość to 2 257 835 EUR.


Spośród 47 wnioskujących organizacji 28 zostało zaproszonych do kolejnego etapu oceny, czyli rozmów z Ekspertami i Ekspertkami. Do etapu spotkań zakwalifikowały się najwyżej ocenione wnioski, których łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 125% alokacji planowanej na konkurs.

Lista wniosków – plik XLS


Spośród 48 złożonych wniosków, 47 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
Lista wniosków (plik XLS) 

Ostateczne wyniki konkursu wraz z listą przyznanych dotacji opublikujemy w lipcu 2022.


Termin składania wniosków: od 1 marca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe) do 21 kwietnia 2022 r. (do godziny 12.00 w południe) 

UWAGA! Korzystanie z dotacji w ramach dotychczasowych konkursów programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (zarówno na projekty tematyczne jak i sektorowe) nie wyklucza składania wniosku w konkursie na dotacje instytucjonalne.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem na dotacje instytucjonalne:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków (wersja angielska)/Call for proposals (EN)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Formularz wniosku – wzór (WORD)

Formularz wniosku – wzór (PDF)

Karta oceny formalnej – wzór

Karta oceny merytorycznej – wzór

Rekomendacje od organizacji i grup nieformalnych – wytyczne

Wymagania dotyczące strategii

Tabela produktów i rezultatów – wzór

Umowa dotacyjna – wzór (PDF)

Internetowy System Wniosków

Internetowy System Wniosków – instrukcja wypełniania wniosku

Communication and Design Manual [Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – wersja uaktualniona w grudniu 2021]

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 r. przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Polecamy nagrania webinariów i spotkań nt. konkursu.

Webinarium informacyjne o konkursie (10 marca 2022):

Spotkanie online „Strategia w czasach kryzysu – czy to możliwe?” (4 kwietnia 2022):

Webinarium nt. produktów i rezultatów w konkursie (7 kwietnia 2022):

Prezentacja z webinarium nt. rozliczania produktów i rezultatów znajduje się TUTAJ.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel