fbpx

Wyniki konkursów w pigułce

Wyniki konkursów w pigułce

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspiera polskie organizacje społeczne, oferując im dotacje na działania w czterech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie, wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie oraz wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego.

W latach 2020-22 w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przeprowadzonych zostało sześć konkursów na dotacje dla organizacji społecznych, w tym cztery finansowane z Funduszy EOG (projekty tematyczne i sektorowe) i dwa z Funduszy Norweskich (dotacje instytucjonalne i konkurs Media dla demokracji). W konkursach  złożonych zostało 3 300 wniosków wstępnych. 893 z nich zakwalifikowanych zostało do II etapu konkursu – złożenia wniosków pełnych. W proces oceny wniosków zaangażowanych było 158 ekspertów i ekspertek (ich lista jest dostępna TUTAJ).

W sześciu konkursach przyznano 506 dotacji na kwotę 28 950 971 EUR w tym: 193 na działania w obszarze aktywności obywatelskiej, 119 na ochronę praw człowieka i równe traktowanie, 128 na wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, 38 na wsparcie sektora obywatelskiego oraz 22 dotacje instytucjonalne i 6 dotacji w konkursie Media dla demokracji. Dotacje  przyznano 468 organizacjom.  

Obszar wsparciaLiczba projektów/przyznanych dotacjiKwota przyznanych dotacji
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (I i II konkurs) 193 (102 małe dotacje, 91 duże dotacje)


8 959 255 EUR
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie (I i II konkurs)119 (56 małe dotacje, 63 duże dotacje) 6 012 760 EUR
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (I i II konkurs)128 (67 małe dotacje, 61 duże dotacje) 6 007 896 EUR
Obszar 4.a Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego - projekty sektorowe324 194 152 EUR
Obszar 4.b Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego - sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe6800 908 EUR
Obszar 4.c Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego - dotacje instytucjonalne 222 168 835 EUR
Obszar 4. d Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego – konkurs Media dla demokracji6807 165 EUR
RAZEM 50628 950 971 EUR

Osiem organizacji nie podjęło dotacji (nie podpisało umowy dotacyjnej), sześć zwróciło całą wypłaconą kwotę dotacji. Dziewięć organizacji z list rezerwowych otrzymało dotację. W efekcie, ze środków programu sfinansowano 501 projektów, w tym: 192 na działania w obszarze aktywności obywatelskiej, 115 na ochronę praw człowieka i równe traktowanie, 126 na wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, 37 na wsparcie sektora obywatelskiego oraz 23 dotacje instytucjonalne i 8 dotacji w konkursie Media dla demokracji. Dotacje na łączną kwotę 28 920 651 EUR otrzymało 455 organizacji*.

Obszar wsparciaLiczba projektów/przyznanych dotacjiKwota przyznanych dotacji
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (I i II konkurs) 192 (101 małych dotacji, 91 duże dotacje)

8 931 793 EUR
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie (I i II konkurs)115 (53 małe dotacje, 62 duże dotacje) 5 852 526 EUR
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (I i II konkurs)126 (66 małe dotacje, 60 duże dotacje) 5 902 901 EUR
Obszar 4.a Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego - projekty sektorowe315 902 901 EUR
Obszar 4.b Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego - sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe6800 908 EUR
Obszar 4.c Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego - dotacje instytucjonalne 232 257 835 EUR
Obszar 4. d Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego – konkurs Media dla demokracji81 106 604 EUR
RAZEM 50128 920 651 EUR

*Są to dane aktualne na koniec sierpnia 2023 r. Ostateczna liczba zrealizowanych projektów oraz kwota wykorzystanych dotacji będzie znana po zakończeniu wszystkich projektów w Programie, pod koniec 2024 r.

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki projektów Programu. Znajdziecie tu opisy wszystkich projektów, które są realizowane lub zostały już zakończone.

Szczegółowe wyniki I konkursu na projekty tematyczne:

https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/i-konkurs-na-projekty-tematyczne/

Szczegółowe wyniki II konkursu na projekty tematyczne:

https://aktywniobywatele.org.pl/ii-konkurs-na-projekty-tematyczne-uaktualnione-wyniki/ Szczegółowe wyniki konkursu na projekty sektorowe:

https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe/

Szczegółowe wyniki konkursu na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe:

https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-rzecznicze-i-monitoringowe/

Szczegółowe wyniki konkursu na dotacje instytucjonalne:

https://aktywniobywatele.org.pl/konkurs-na-dotacje-instytucjonalne-oglaszamy-wyniki/

Szczegółowe wyniki konkursu Media dla demokracji:

https://aktywniobywatele.org.pl/media-dla-demokracji-wyniki-konkursu-dotacyjnego/

Współpraca dwustronna w projektach  

W 51 projektach tematycznych i sektorowych Grantobiorcy nawiązali współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców, z czego trzy projekty są realizowane razem z partnerem z Islandii i Norwegii, 33 z partnerem norweskim, 14 z partnerem islandzkim, 3 z partnerstwem norwesko-islandzkim i jeden z partnerem z Liechtensteinu.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel