Wyniki konkursów w pigułce

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspiera polskie organizacje społeczne, oferując im dotacje na działania w czterech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie, wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie oraz wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego.

W latach 2020-24 w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przeprowadzonych zostało sześć konkursów na dotacje dla organizacji społecznych. W ich efekcie przyznaliśmy 507 dotacji na kwotę ponad 29 mln EUR, w tym: 195 na działania w obszarze aktywności obywatelskiej, 117 na ochronę praw człowieka i równe traktowanie, 127 na wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, 37 na wsparcie sektora obywatelskiego oraz 23 dotacje instytucjonalne i 8 dotacji w konkursie Media dla demokracji.

Projekty tematyczne i sektorowe

W 2020 i 2021 r. zorganizowaliśmy dwa konkursy na projekty tematyczne oraz dwa konkursy na projekty sektorowe (w tym jeden na działania rzecznicze i monitoringowe) finansowane z Funduszy EOG. W konkursach tematycznych otworzyliśmy dwie równoległe ścieżki: na małe i duże dotacje, w celu zwiększenia dostępności środków dla mniej doświadczonych organizacji, działających w małych miejscowościach. Małe dotacje wynosiły od 5 do 25 tys. EUR, a duże od ponad 25 tys. EUR do 62,5 tys. EUR. Organizacje mogły się też starać o dodatkową kwotę dotacji do 5 tys. EUR (przy małych dotacjach) lub do 12,5 tys. EUR (przy dużych dotacjach) na rozwój instytucjonalny oraz o takie same kwoty na koszty udziału w projekcie partnera z Państw-Darczyńców.

W czterech konkursach złożono 3 300 wniosków wstępnych i 808 wniosków pełnych, z czego przyznano 478 dotacji na łączną kwotę ponad 25,9 mln EUR. W wyniku kilku rezygnacji z dotacji i przesunięć z list rezerwowych na listy przyznanych dotacji, dane te uległy zmianom – podpisaliśmy 476 umów na kwotę 25,8 mln EUR (stan na czerwiec 2022):

Obszar wsparciaLiczba projektów/przyznanych dotacjiKwota przyznanych dotacji
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (I i II konkurs) 195 (103 małe dotacje, 92 duże dotacje)


9 061 143 EUR
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie (I i II konkurs)117 (54 małe dotacje, 63 duże dotacje) 5 957 316 EUR
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (I i II konkurs)127 (67 małe dotacje, 60 duże dotacje) 5 932 898 EUR
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego [projekty sektorowe]314 066 123 EUR
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego [sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe] 6800 908 EUR
RAZEM 47625 818 388 EUR

Listy projektów, którym przyznano dotacje (po podpisaniu umów):

Lista projektów – I konkurs na projekty tematyczne – plik XLS

Lista projektów – II konkurs na projekty tematyczne – plik XLS

Lista projektów – konkurs na projekty sektorowe – plik XLS

Lista projektów – konkurs na rzecznicze i monitoringowe projekty sektorowe – plik XLS

W 51 projektach tematycznych i sektorowych Grantobniorcy nawiązali współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców, z czego trzy projekty są realizowane razem z partnerem z Islandii i Norwegii, 33 z partnerem norweskim, 14 z partnerem islandzkim i jeden z partnerem z Liechtensteinu.

Dotacje instytucjonalne i Media dla demokracji

W 2022 otrzymaliśmy 3,2 miliona EUR z Funduszu Rezerwowego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (tzw. Funduszy Norweskich). Środki te przeznaczyliśmy na organizację dwóch dodatkowych konkursów dotacyjnych:  

  • na dotacje instytucjonalne, służące wzmocnieniu instytucjonalnych podstaw funkcjonowania organizacji, których działania są ważne dla całego trzeciego sektora, branży lub obszaru, w jakim działają
  • na dotacje służące wzmocnieniu funkcji mediów, szczególnie lokalnych i obywatelskich, w ich misji ochrony wolności obywatelskich i porządku demokratycznego (Media dla demokracji).

W konkursie na dotacje instytucjonalne wpłynęło 48 wniosków, a dotacje na kwotę 2 168 835 EUR otrzymały 22 organizacje.

Lista przyznanych dotacji – konkurs na dotacje instytucjonalne – plik XLS

W konkursie Media dla demokracji otrzymaliśmy 37 wniosków, a dotacje na łączną kwotę 807 165 EUR otrzymało 6 organizacji.

Lista projektów – konkurs Media dla demokracji – plik XLS

W sumie w obu konkursach finansowanych z Funduszy Norweskich przyznanych zostało 28 dotacji na łączną kwotę 2 970 000 EUR.

W grudniu 2022 Komisja Programu podjęła decyzję o przyznaniu 3 dotacji na łączną kwotę 388 439 EUR ze środków niewykorzystanych i ze zwrotów dotacji już przyznanych. Dotacje przyznano na 2 projekty, które znalazły się na liście rezerwowej w konkursie Media dla demokracji oraz na 1 z listy rezerwowej w konkursie na dotacje instytucjonalne.

Protokół z posiedzenia Komisji Programu – listy rezerwowe (konkurs na dotacje instytucjonalne i konkurs Media dla demokracji)

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki projektów. Znajdziecie tu opisy wszystkich projektów, które otrzymały dotacje w Programie.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel