fbpx

Konkurs Mocniejszym głosem

Wyniki oceny merytorycznej

Zakończyliśmy ocenę wniosków w konkursie. Decyzją Komisji Programu przyznaliśmy 21 dotacji na na łączną kwotę 192 604 EUR.

9 lutego Komisja Programu podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs „Mocniejszym głosem”. Dotacje otrzymały trzy projekty z listy rezerwowej na kwotę 29 245 EUR. Łączna liczba dotacji w konkursie wzrosła do 24, a łączna ich wysokość do 221 849 EUR.

Lista dotacji – plik XLS

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Decyzja Komisji Programu


Wyniki oceny formalnej

Spośród 66 wniosków, które wpłynęły w konkursie, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i trafią do oceny merytorycznej.

Lista wniosków – ocena formalna (plik XLS)


W konkursie wnioski mogą składać organizacje, które były Grantobiorcami w konkursach organizowanych w ramach Programu – I i II konkursu na projekty tematyczne oraz dwóch konkursów na projekty sektorowe. Dotacje przyznane w konkursie Mocniejszym głosem będą przeznaczone na upowszechnianie na terenie Polski produktów powstałych w ramach projektów finansowanych we wcześniejszych konkursach Programu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację na realizację projektu w wysokości od 5 000 do 10 000 EUR.

Wnioski można składać od 8 stycznia 2024 r. (od godziny 12.00 w południe) do 22 stycznia 2024 r. (do godziny 12.00 w południe) w Internetowym Systemie Wniosków. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 13 lutego 2024.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o dotację prosimy o kontakt z zespołem Fundacji Stocznia, która odpowiada za organizację konkursu. Można to zrobić mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (+48 500 142 994).

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem Mocniejszym głosem:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków (wersja angielska)/Call for proposals (EN)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Formularz wniosku ze wskazówkami – wzór (WORD)

Formularz wniosku ze wskazówkami – wzór (PDF)

Karta oceny formalnej – wzór

Karta oceny merytorycznej – wzór

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Budżet wniosku – wzór (plik XLS)

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 1.

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 2. i 3.

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 4.

Wzór umowy partnerskiej

Internetowy System Wniosków

Wytyczne promocyjno-informacyjne

Communication and Design Manual [Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej]

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel