fbpx

I konkurs na projekty tematyczne (zakończony)

I konkurs na projekty tematyczne

Wyniki oceny merytorycznej wniosków pełnych

Spośród 350 wniosków pełnych, decyzją Komisji Programu – zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej – dotacje otrzyma 223 Wnioskodawców, 112 z nich otrzyma małe dotacje, a 111 – duże. Łączna kwota przyznanych dotacji to ponad 10,3 mln EUR na działania wzmacniające społeczeństwo obywatelskie, grupy narażone na wykluczenie i na działania z zakresu ochrony praw człowieka.

Szczegółowe wyniki są dostępne TUTAJ

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu


Wyniki oceny formalnej wniosków pełnych

W tym etapie konkursu wpłynęło 176 wniosków pełnych na duże dotacje i 174 wnioski na małe dotacje. Wszystkie z nich przeszły pozytywnie ocenę formalną:

Lista wniosków na małe dotacje
Lista wniosków na duże dotacje


Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

Z 1308 wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 385 przeszło do drugiego etapu. Zgodnie z zasadami konkursu, do etapu wniosków pełnych zakwalifikowały się najwyżej ocenione projekty, których łączne budżety stanowią 150% kwoty przeznaczonej na alokację.

Szczegółowe wyniki są dostępne TUTAJ


Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków wstępnych złożonych w I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. Przedstawiamy wyniki:

Wyniki oceny formalnej: małe dotacje
Wyniki oceny formalnej: duże dotacje

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków. Wnioski wstępne spełniające kryteria formalne przekazaliśmy ekspertom do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy w pierwszej połowie czerwca 2020 roku.

W I konkursie złożono 1317 wniosków wstępnych, w tym:
713 w Obszarze 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne
180 w Obszarze 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie
424 w Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie


Terminy składania wniosków:

UWAGA! Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce termin składania wniosków w I konkursie tematycznym został przedłużony do 15 kwietnia do godz. 12.00 w południe. Zmienia się również dalszy harmonogram.

  • wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 15 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe
  • wnioski pełne: od 15 czerwca od godz.12.00 w południe do 10 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe

Poniżej znajdują się dokumenty związane z I konkursem na projekty tematyczne:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków – wersja angielska/Call for proposals

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców (wersja czwarta z 10 czerwca 2020)

Internetowy System Wniosków

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Dokumenty wymagane do umowy dotacyjnej

Oświadczenia Grantobiorcy (WORD)

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z polskimi podmiotami (WORD)

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z zagranicznymi podmiotami (w tym z Państw-Darczyńców) (WERSJA ANGIELSKA – WORD)

Wzór weksla wraz deklaracją dla Grantobiorcy (WORD)

Instrukcja składania weksla dla Grantobiorcy (WORD)

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 1.

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 2. i 3.

Wnioski wstępne

Małe dotacje – formularz wniosku wstępnego (PDF)

Małe dotacje – formularz wniosku wstępnego  (WORD)

Duże dotacje – formularz wniosku wstępnego (PDF)

Duże dotacje – formularz wniosku wstępnego (WORD)

Karta oceny formalnej wniosku wstępnego

Karta oceny merytorycznej wniosku wstępnego

Instrukcja wypełniania wniosku wstępnego w Internetowym Systemie Wniosków

Wnioski pełne

Małe dotacje – formularz wniosku pełnego (PDF)

Małe dotacje – formularz wniosku pełnego (WORD)

Duże dotacje – formularz wniosku pełnego (PDF)

Duże dotacje – formularz wniosku pełnego (WORD)

Karta oceny formalnej wniosku pełnego

Karta oceny merytorycznej wniosku pełnego

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 1.

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 2. i 3.

Plan działań komunikacyjnych – wzór (PDF)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Instrukcja wypełniania wniosku pełnego w Internetowym Systemie Wniosków

Narzędzie do planowania budżetu we wniosku pełnym

Materiały szkoleniowe, poradniki, instrukcje i nagrania webinariów informacyjnych oraz warsztatów można znaleźć TUTAJ.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel