Współpraca regionalna

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie umożliwiał wymianę wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących kondycji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działań prowadzonych w obszarach wsparcia Funduszu między organizacjami i innymi podmiotami z Państw-Beneficjentów Funduszy EOG, Państw-Darczyńców oraz krajów sąsiadujących z Polską a nienależących do EOG.

.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc: