fbpx

Rezultaty

Realizacja programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ma przyczynić się do osiągnięcia następujących rezultatów:

  • wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem;
  • zwiększenia zaangażowania obywateli w aktywność obywatelską;
  • wzrostu poparcia dla praw człowieka i praktyk antydyskryminacyjnych;
  • wzmocnienia grup narażonych na wykluczenie;
  • wzmocnienia potencjału i stabilności społeczeństwa obywatelskiego (zarówno poszczególnych organizacji społecznych, jak i całego sektora);
  • wzmocnienia współpracy pomiędzy Państwami-Beneficjentami i Państwami-Darczyńcami;
  • wzmocnienia współpracy regionalnej (transgranicznej) w sektorze społeczeństwa obywatelskiego.

Pobierz Planowane rezultaty programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel