fbpx

Projekty predefiniowane

W okresie realizacji programu Fundacja StoczniaFundacja Akademia Organizacji Obywatelskich w ramach tzw. projektów predefiniowanych będą prowadzić  dodatkowe działania mające na celu poszerzenie zakresu wpływu programu oraz wzmocnienie jego efektów w dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: rozwoju aktywności obywatelskiej i  rozwoju organizacji społecznych i sektora obywatelskiego.

Fundacja Stocznia odpowiada za realizację projektu Przestrzeń Praktyków Partycypacji (PaPaYa), który ma na celu jest podniesienie poziomu i jakości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym w Polsce poprzez przeszkolenie około 400 praktyków partycypacji społecznej, aby stali się promotorami i organizatorami procesów partycypacyjnych w swoich społecznościach. Projekt ma zapewnić możliwości uczenia się, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń między praktykami, aby dotrzeć do młodych ludzi oraz ludzi z regionów i gmin, w których zaangażowanie publiczne jest zwykle mniejsze, a procesy partycypacyjne są rzadkie lub nieobecne. W ramach projektu organizowane będą regionalne i krajowe Fora Praktyków Partycypacji, a także szkolenia, warsztaty i spotkania sieciujące. Więcej informacji na stronie https://partycypacjaobywatelska.pl/praktycy-partycypacji/

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich prowadzi prowadzi działania edukacyjne i wspierające dla organizacji zainteresowanych zwiększeniem lub usprawnieniem swojego funkcjonowania. Przygotowana przez Fundację oferta dotyczy m.in. podnoszenia kompetencji menedżerów, pracowników i wolontariuszy organizacji z zakres zarządzania organizacją, komunikacji, pozyskiwania środków, przejrzystości. Na platformie Kursodrom są udostępniane materiały szkoleniowe, powstanie także internetowe narzędzie do samooceny stopnia rozwoju instytucjonalnego i potrzeb organizacji. Więcej informacji o Mobilnej Akademii NGO – MANGO: https://faoo.pl/mango/co-to-jest-mango/

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel