Projekty predefiniowane

W okresie realizacji programu Fundacja StoczniaFundacja Akademia Organizacji Obywatelskich w ramach tzw. projektów predefiniowanych będą prowadzić  dodatkowe działania mające na celu poszerzenie zakresu wpływu programu oraz wzmocnienie jego efektów w dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: rozwoju aktywności obywatelskiej i  rozwoju organizacji społecznych i sektora obywatelskiego.

Fundacja Stocznia będzie prowadziła szereg działań dotyczących upowszechniania partycypacji obywatelskiej adresowanych do osób, które zajmują się lub chcą się zajmować organizacją i prowadzeniem konsultacji społecznych. W ramach projektu organizowane będą regionalne i krajowe Fora Praktyków Partycypacji, a także szkolenia, warsztaty i spotkania sieciujące.

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich będzie prowadziła działania edukacyjne i wspierające dla organizacji zainteresowanych zwiększeniem lub usprawnieniem swojego funkcjonowania. Przygotowana przez Fundację oferta dotyczyć będzie m.in. podnoszenia kompetencji menedżerów, pracowników i wolontariuszy organizacji z zakres zarządzania organizacją, komunikacji, pozyskiwania środków, przejrzystości. Na platformie Kursodrom udostępnione zostaną materiały szkoleniowe, powstanie także internetowe narzędzie do samooceny stopnia rozwoju instytucjonalnego i potrzeb organizacji.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel