fbpx

II konkurs na projekty tematyczne (zakończony)

Wyniki oceny merytorycznej wniosków pełnych

Biuro Mechanizmów Finansowych (FMO) w Brukseli wyraziło zgodę na przeznaczenie niewykorzystanych dotychczas środków na sfinansowanie trzech projektów z list rezerwowych z II konkursu na projekty tematyczne. Uaktualnione wyniki konkursu znajdują się TUTAJ.


Spośród 332 wniosków pełnych, decyzją Komisji Programu – zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej – dotacje otrzyma 217 Wnioskodawców, 113 z nich otrzyma małe dotacje, a 104 – duże. Łączna kwota przyznanych dotacji to ponad 10,6 mln EUR na działania wzmacniające społeczeństwo obywatelskie, grupy narażone na wykluczenie i na działania z zakresu ochrony praw człowieka.

Szczegółowe wyniki są dostępne TUTAJ

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu


Wnioski pełne

W drugim etapie konkursu wpłynęły 332 wnioski pełne, z czego 176 w małych, a 156 w dużych dotacjach. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej ekspertów. Wyniki wraz z listą dotacji opublikujemy do 2 sierpnia 2021. Listy wniosków, które przeszły do kolejnego etapu znajdują się TUTAJ.


Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

Z 1540 wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 366 przeszło do drugiego etapu. Zgodnie z zasadami konkursu, do etapu wniosków pełnych zakwalifikowały się najwyżej ocenione projekty, których łączne budżety stanowią 150% kwoty przeznaczonej na alokację. Listy wniosków, które przeszły do kolejnego etapu znajdują się TUTAJ.


Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

W wyniku oceny formalnej wniosków wstępnych do oceny merytorycznej ekspertów zakwalifikowało się 639 wniosków w małych dotacjach i 901 w dużych dotacjach. Listy wniosków, które przeszły do kolejnego etapu, znajdują się TUTAJ.


W I etapie konkursu wpłynęło 1588 wniosków wstępnych, w tym:
810 w Obszarze 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne
206 w Obszarze 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie
572 w Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie


Terminy składania wniosków:

  • wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe
  • wnioski pełne: od 10 marca 2021 od godz.12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe

Terminy ogłoszenia wyników:

  • oceny merytorycznej wniosków wstępnych: 8 marca 2021
  • oceny merytorycznej wniosków pełnych: do 2 sierpnia 2021

Poniżej znajdują się dokumenty związane z II konkursem na projekty tematyczne:

Zaproszenie do składania wniosków – II konkurs

Zaproszenie do składania wniosków – II konkurs (wersja angielska)/Call for proposals

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców – II konkurs

Wnioski wstępne

Małe dotacje – formularz wniosku wstępnego (PDF)

Małe dotacje – formularz wniosku wstępnego (WORD)

Duże dotacje – formularz wniosku wstępnego (PDF)

Duże dotacje – formularz wniosku wstępnego (WORD)

Karta oceny formalnej wniosku wstępnego

Karta oceny merytorycznej wniosku wstępnego

Instrukcja wypełniania wniosku wstępnego w Internetowym Systemie Wniosków – II konkurs

Wnioski pełne

Małe dotacje – formularz wniosku pełnego (PDF)

Małe dotacje – formularz wniosku pełnego (WORD)

Duże dotacje – formularz wniosku pełnego (PDF)

Duże dotacje – formularz wniosku pełnego (WORD)

Karta oceny formalnej wniosku pełnego

Karta oceny merytorycznej wniosku pełnego

Wzór budżetu (plik XLS)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (PDF)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 1.

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 2. i 3.

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z polskimi podmiotami (WORD)

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z zagranicznymi podmiotami (w tym z Państw-Darczyńców) (WERSJA ANGIELSKA – WORD)

Internetowy System Wniosków

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Materiały szkoleniowe, poradniki, instrukcje i nagrania webinariów informacyjnych oraz warsztatów można znaleźć TUTAJ.

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel