konkurs Media dla demokracji

Termin składania wniosków: od 14 lipca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe) do 5 września 2022 r. (do godziny 12.00 w południe)

Termin ogłoszenia wyników: do 31 października 2022

Realizacja projektu, a więc i okres wykorzystania dotacji, może się zacząć najwcześniej 1 listopada 2022 r. i musi się zakończyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków (wersja angielska)/Call for proposals (EN)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Formularz wniosku – wzór (WORD)

Formularz wniosku – wzór (PDF)

Karta oceny formalnej – wzór

Karta oceny merytorycznej – wzór

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Wytyczne dot. zawartości rekomendacji

Budżet wniosku – wzór (plik XLS)

Wzór umowy dotacyjnej (wersja PDF)

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z polskimi podmiotami (WORD)

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z zagranicznymi podmiotami (wersja angielska – WORD)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (PDF)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (WORD)

Communication and Design Manual [Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – wersja uaktualniona w grudniu 2021]

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Internetowy system wniosków

Internetowy system wniosków – instrukcja wypełniania wniosku

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o dotację prosimy o kontakt z zespołem Fundacji Stocznia, która odpowiada za organizację konkursu. Można to zrobić mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (+48 500 142 994).

Polecamy webinarium informacyjne z 15 lipca 2022:

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel