fbpx

konkurs Media dla demokracji

W konkursie skierowanym do organizacji społecznych dotacje od 70 do 137,5 tys. EUR można przeznaczyć na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego. Budżet konkursu to 750 tys. EUR.


Wyniki oceny merytorycznej

Zakończyliśmy ocenę wniosków w konkursie. Decyzją Komisji Programu – zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej – dotacje na łączną kwotę 807 165 EUR otrzymuje 6 organizacji. Łączna kwota dotacji jest sumą alokacji przewidzianej pierwotnie na konkurs Media dla demokracji (750 000 EUR) oraz środków niewykorzystanych w ramach konkursu na dotacje instytucjonalne (57 165 EUR).

W grudniu 2022 Komisja Programu podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowych dotacji ze środków niewykorzystanych i ze zwrotów dotacji już przyznanych. Dotacje otrzymały dwa projekty z listy rezerwowej na kwotę 299 439 EUR. Łączna liczba dotacji w konkursie wzrosła do 8, a łączna ich wysokość do 1 106 604 EUR.

Lista dotacji – plik XLS

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Protokół z posiedzenia Komisji Programu – listy rezerwowe


Wyniki oceny formalnej

Spośród 37 wniosków 36 przeszło pozytywnie ocenę formalną i trafi do oceny merytorycznej.

Lista wniosków – ocena formalna (plik XLS)

Spośród 36 wnioskujących organizacji, który wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną dziewięć zostało zaproszonych do kolejnego etapu oceny, czyli rozmów z ekspertami i ekspertkami. Zgodnie z zasadami konkursu do spotkań kwalifikują się najwyżej ocenione wnioski, których łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 150% alokacji planowanej na konkurs.

Lista wniosków – organizacje zakwalifikowane do rozmów (plik XLS)


Termin składania wniosków: od 14 lipca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe) do 5 września 2022 r. (do godziny 12.00 w południe)

Termin ogłoszenia wyników: do 31 października 2022

Realizacja projektu, a więc i okres wykorzystania dotacji, może się zacząć najwcześniej 1 listopada 2022 r. i musi się zakończyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków (wersja angielska)/Call for proposals (EN)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Formularz wniosku – wzór (WORD)

Formularz wniosku – wzór (PDF)

Karta oceny formalnej – wzór

Karta oceny merytorycznej – wzór

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Wytyczne dot. zawartości rekomendacji

Budżet wniosku – wzór (plik XLS)

Wzór umowy dotacyjnej (wersja PDF)

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z polskimi podmiotami (WORD)

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z zagranicznymi podmiotami (wersja angielska – WORD)

Mini poradnik dot. produktów i rezultatów

Plan działań komunikacyjnych – wzór (PDF)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (WORD)

Communication and Design Manual [Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – wersja uaktualniona w grudniu 2021]

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Internetowy system wniosków

Internetowy system wniosków – instrukcja wypełniania wniosku

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o dotację prosimy o kontakt z zespołem Fundacji Stocznia, która odpowiada za organizację konkursu. Można to zrobić mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (+48 500 142 994).

Polecamy webinarium informacyjne z 15 lipca 2022:

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel