fbpx

Konkurs na projekty sektorowe (zakończony)

Konkurs na projekty sektorowe

Wyniki oceny merytorycznej wniosków pełnych

Zakończyliśmy ocenę wniosków złożonych w konkursie na projekty sektorowe. Otrzymaliśmy 60 wniosków pełnych, a decyzją Komisji Programu dotacje otrzyma 32 Wnioskodawców, 1 wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Łączna kwota przyznanych dotacji to niemal 4,2 mln euro.

Lista wniosków pełnych po ocenie merytorycznej – PLIK XLS

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu


Wyniki oceny formalnej wniosków pełnych

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków pełnych w konkursie dotacyjnym na projekty sektorowe. 60 wniosków zostało zakwalifikowanych do tego etapu i wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Wyniki konkursu (oceny merytorycznej) zostaną opublikowane na początku stycznia 2021. r.


Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

Spośród 388 wniosków wstępnych, poddanych ocenie merytorycznej, do drugiego etapu zakwalifikowano 60 wniosków, które uzyskały ocenę minimum 13 punktów. Łączna kwota  wnioskowanych w ich ramach dotacji stanowi 154 % kwoty przeznaczonej na realizację projektów sektorowych.
277 wniosków uzyskało ocenę punktową niewystarczającą do zakwalifikowania się do etapu składania wniosków pełnych. 51 wniosków ocenionych zostało przez ekspertów jako niezgodne z celami Programu i założeniami obszaru “Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego”, w związku z czym nie podlegało dalszej ocenie.


Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Spośród 395 złożonych wniosków 388 (w tym jeden dodatkowo po odwołaniu) przeszło do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej, a jeden został wycofany. Sześć wniosków nie spełnia wymogów formalnych (w tym dwa po ponownej weryfikacji). Wyniki oceny ekspertów opublikujemy do 25 sierpnia.

Lista wniosków – plik XLS


Podsumowanie złożonych wniosków wstępnych

Składanie wniosków w konkursie na projekty sektorowe zakończyło się 30 czerwca o godz. 12.00 w południe. Wpłynęło 395 wniosków. Oto ich podział wniosków wg typów działań:

 1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 227
 1. Monitorowanie procesów tworzenia i praktyk stosowania prawa i polityk publicznych mających wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 19
 1. Rzecznictwo praw i interesów służące poprawie uwarunkowań funkcjonowania organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 29
 1. Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie – 80
 1. Badania, analizy, opinie i ekspertyzy potrzebne do realizacji działań wspierających rozwój sektora obywatelskiego – 40

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 w południe do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00 w południe
  Decyzja o zakwalifikowania projektu do etapu składania wniosków pełnych zostanie podjęta do 25 sierpnia 2020.
 • wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00 w południe
  Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 5 stycznia 2021.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z konkursem na projekty sektorowe:

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków – wersja angielska/Call for proposals

Podręcznik dla Wnioskodawców i Granobiorców – projekty sektorowe (wersja trzecia z 5 stycznia 2021)

Internetowy System Wniosków

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Wnioski wstępne

Formularz wniosku wstępnego (PDF)

Formularz wniosku wstępnego (WORD)

Instrukcja wypełniania wniosku wstępnego

Karta oceny formalnej wniosku wstępnego

Karta oceny merytorycznej wniosku wstępnego

Wnioski pełne

Formularz wniosku pełnego (PDF)

Formularz wniosku pełnego (WORD)

Karta oceny formalnej wniosku pełnego

Karta oceny merytorycznej wniosku pełnego

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Umowa partnerska (WORD)

Umowa partnerska (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (PDF)

Plan działań komunikacyjnych – wzór (WORD)

Wzór umowy dotacyjnej

Narzędzie do planowania budżetu we wniosku pełnym

Materiały szkoleniowe, poradniki, instrukcje i nagrania webinariów informacyjnych oraz warsztatów można znaleźć TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel