fbpx
Co wiemy o I konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy?
04 maja 2020

1317 wniosków wpłynęło w I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Z tego najwięcej, bo aż 713 na działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, 424 na działania służące wzmacnianiu grup narażonych na wykluczenie, a 180 na ochronę praw człowieka i promocję równego traktowania. Termin składania wniosków upłynął 15 kwietnia.

– Cieszymy się z tak dużego zainteresowania Programem, zwłaszcza, że ostatnie tygodnie przed terminem składania wniosków były dla organizacji bardzo trudne – mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka Programu z Fundacji Batorego. – Od stycznia do marca prowadziliśmy intensywną kampanię informacyjną:  zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję otwierającą wraz z warsztatami na temat obszarów wsparcia oraz osiem spotkań informacyjnych w Polsce, m.in. w Opolu, Koszalinie i Ełku. Staraliśmy się dotrzeć w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych ośrodków i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Przeprowadziliśmy webinaria o tym, jak uzyskać wsparcie w Programie i jak przygotować projekty współpracy dwustronnej z organizacjami z krajów darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Nagraliśmy też film instruktażowy jak przygotować wniosek. Ze względu na stan epidemii w marcu nasze działania przenieśliśmy do Internetu. Zamiast zaplanowanych spotkań informacyjnych w Kaliszu i Bydgoszczy zorganizowaliśmy dodatkowe webinarium. Publikowaliśmy też wskazówki przydatne przy pisaniu wniosku. Zespół Programu telefonicznie i mailowo odpowiadał na pytania składających wnioski. Odpowiadając na trudności, jakie w pracy organizacji spowodowała epidemia koronawirusa, w połowie marca ogłosiliśmy przedłużenie okresu składania wniosków o ponad dwa tygodnie – dodaje Sylwia Sobiepan.

Spośród 1317 wniosków wstępnych 542 to wnioski na małe a 775 na duże dotacje. Aż 92 wnioski realizowane będą w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców. – Zachęcamy potencjalnych Wnioskodawców do nawiązywania współpracy dwustronnej. Pomagamy w szukaniu partnerów, od których polskie organizacje społeczne mogą się wiele nauczyć. Na taką współpracę można uzyskać dodatkową kwotę dotacji, nawet 12,5 tys. euro – mówi Sylwia Sobiepan.

Teraz wnioski wstępne są sprawdzane pod względem spełniania kryteriów formalnych. Do końca kwietnia zostanie opublikowana lista tych, które zakwalifikują się do oceny merytorycznej.  Każdy wniosek oceniać będzie dwóch lub trzech ekspertów. Po ocenie merytorycznej przedstawiona zostanie lista tych, które zaproszone zostaną do złożenia wniosku pełnego. A te składane będą od połowy czerwca do 10 sierpnia. Ostateczne wyniki konkursu poznamy jesienią.

Budżet Programu przeznaczony na dotacje we wszystkich konkursach wynosi prawie 26,5 mln euro. Małe dotacje zaczynają się od 5 tys. euro, a w ramach dużych dotacji można otrzymać ponad 60 tys. euro. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe może także starać się o dodatkową kwotę (do12,5 tys. euro, ale nie więcej niż 20% kosztów projektu) na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację.

Dotację w konkursie na projekty tematyczne można otrzymać w jednym z trzech obszarów:  angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Pod koniec kwietnia zostanie także ogłoszony konkurs na wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego, tzw. projekty sektorowe,  służące rozwojowi sektora organizacji społecznychzwiększeniu ich stabilności, rozwojowi poszczególnych branż lub organizacji działających w wybranym regionie kraju. Za konkurs na projekty sektorowe odpowiada Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. A kolejny konkurs dotacyjny na projekty tematyczne, którymi zarządzają Fundacja Batorego i Fundacja Pracownia Innowacji Społecznych Stocznia zostanie ogłoszony w listopadzie tego roku.

Więcej informacji na stronie Programu: www.aktywniobywatele.org.pl

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel