fbpx
Jak należy rozumieć kryterium wagi problemu stosowane przy ocenie wniosków wstępnych?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom odpowiadającym na szczególnie istotny problem, który rozumiemy jako nieporuszany lub zdecydowanie niewystarczająco/nieskutecznie podejmowany w skali kraju lub w danym regionie albo w odniesieniu do danej grupy docelowej.

Te dodatkowe punkty za wagę problemu będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo rzadko (będą traktowane jako rodzaj dobra rzadkiego), aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które na tle wielu innych odpowiadających na istotne problemy, dotyczą wyzwań naprawdę szczególnych.

System oceny został skonstruowany w ten sposób, by bardzo dobry projekt, odpowiadający na istotny problem, z bardzo dobrym uzasadnieniem potrzeby realizacji działań, z bardzo dobrze opisanymi produktami, rezultatami i działaniami, realizowany przez organizację lub partnerstwo, która/e ma ku temu zdecydowanie wystarczający potencjał, otrzymał 12 punktów. Każdy dodatkowy punkt może być przyznany tylko w wyjątkowych sytuacjach – tak jak ta opisana powyżej, dotycząca wagi problemu.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel