fbpx
Czy obostrzenie dotyczące tego, że dotacji ani wkładu własnego nie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej ani odpłatnej dotyczy tylko działań związanych z realizacją projektu czy także działań związanych z rozwojem instytucjonalnym?

To obostrzenie dotyczy zarówno działań związanych z realizacją projektu,
jak i działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego.

W przypadku działań związanych z rozwojem instytucjonalnym nie można
wykorzystywać dotacji ani wkładu własnego do prowadzenia działalności
gospodarczej ani działalności statutowej odpłatnej. Można natomiast
sfinansować z tych środków przygotowanie strategii tych działalności
(w tym strategii marketingowych).

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku, gdy w ramach rozwoju
instytucjonalnego organizacja zamierza zakupić sprzęt biurowy (np.
laptop lub drukarkę), a poza działalnością statutową nieodpłatną
prowadzi także działalność gospodarczą lub odpłatną to w praktyce –
biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania wielu organizacji – nie jest
możliwe wykorzystywanie go wyłącznie do działalności statutowej
nieodpłatnej. W takiej sytuacji to obostrzenie należy interpretować jako
zakaz kupowania sprzętu, który w całości lub w większości będzie
wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej lub statutowej
odpłatnej.

Prosimy ponadto pamiętać, że w przypadku zakupu sprzętu, który będzie
klasyfikowany jako środek trwały za koszt kwalifikowalny możemy uznać tę
część amortyzacji, która odpowiada za wykorzystanie sprzętu do
działalności statutowej (więcej o tym w “Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” rozdz. 13.1.1).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel