fbpx
Czy w projekcie można zaplanować mini granty na realizację projektów społecznych skierowanych do społeczności lokalnej opracowanych przez uczestników projektu?

Koszty regrantingu, czyli przekazywania środków na rzecz osób trzecich (w tym osób fizycznych i prawnych), są niekwalifikowalne w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Natomiast, o ile jest to uzasadnione merytorycznie, można przewidzieć w swoim budżecie koszty realizacji takich inicjatyw (ale muszą to być koszty przez Was ponoszone, a nie w formie mini grantów).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel