fbpx
Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 3.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się wyraźnie w przynajmniej w jedno z dwóch działań priorytetowych dla Obszaru wsparcia 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, czyli:

  • szkolenie i przygotowanie osób z grup narażonych na wykluczenie do prowadzenia samorzecznictwa
  • prowadzenie samorzecznictwa przez osoby z grup narażonych na wykluczenie.

Poprzez samorzecznictwo (rzecznictwo własnych praw, self-advocacy) rozumiemy różnego rodzaju działania rzecznicze podejmowane przez osoby z grup narażonych na wykluczenie we własnym interesie lub interesie swojej grupy. Działania te mogą mieć różną skalę i różny charakter (np. wystąpień w mediach, panelach i na konferencjach, publikacji tekstów, udziału w spotkaniach z różnymi grupami odbiorców, twórczości artystycznej, działań edukacyjnych, występowania z inicjatywami obywatelskimi, udziału w konsultacjach), łączy je to, że wszystkie polegają na mówieniu we własnym imieniu o swoich potrzebach, problemach, marzeniach, postulatach.

Co ważne, dodatkowy punkt może być przyznany tylko w sytuacji, gdy jeden z tych typów działań stanowi istotę projektu, jego zasadniczą część, a nie jedno z wielu działań.

Dodatkowe punkty za wpisywanie się w działania priorytetowe będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie. Chcemy w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które faktycznie dotyczą samorzecznictwa.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel