fbpx
Planujemy projekt w którym będziemy współpracować z różnymi podmiotami, ale nie będzie to partnerstwo formalne. Czy taka sytuacja wyklucza jakiekolwiek punkty „za współpracę”?

Przy okazji oceny wniosków przez ekspertów/ekspertki w ramach „oceny partnerstwa” maksymalną liczbę punktów można otrzymać tylko w przypadku partnerstwa formalnego. Zwracamy natomiast uwagę, że kwestie dotyczące „współpracy z innymi podmiotami, wspierania sieci, koalicji itp.” pojawiają się także w innych punktach karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego (część zatytułowana: „Ocena wsparcia priorytetowych grup docelowych – maksymalnie 1 punkt), a także dwukrotnie w karcie oceny merytorycznej wniosku pełnego (część: „Ocena doświadczenia i zasobów wnioskodawcy” – maksymalnie 4 punkty oraz: „Ocena wsparcia priorytetowych grup docelowych” – maksymalnie 1 punkt).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel