fbpx
Konkurs na dotacje instytucjonalne
21 lutego 2022

Uruchamiamy konkurs na dotacje instytucjonalne! Wnioski mogą składać organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w jednym z czterech obszarów Programu, ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności. Dotacje w wysokości od 50 do 100 tys. EUR można przeznaczyć na działania wzmacniające rozwój organizacji lub prowadzenie bieżącej działalności. Budżet konkursu to ponad 2,2 mln EUR.

 

 Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.Wnioski można składać od 1 marca (od godz. 12.00 w południe) do 21 kwietnia (do godz. 12.00 w południe) w Internetowym Systemie Wniosków. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu. Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce konkurs na dotacje instytucjonalne.

UWAGA! Korzystanie z dotacji w ramach dotychczasowych konkursów programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (zarówno na projekty tematyczne jak i sektorowe) nie wyklucza składania wniosku w konkursie na dotacje instytucjonalne.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 r. przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni ObywateleFundusz Regionalny.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel