fbpx
Afryka po polsku
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-10-2021 - 15-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania rzecznicze, działania strażnicze
Grupy docelowe:
migranci, mniejszości, społeczeństwo

Projekt dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce. Społeczność afrykańska to stosunkowo nieliczna, ale zróżnicowana grupa, która w Polsce jest rozproszona i słabo zintegrowana. Wiąże się to ze skromną obecnością Afrykańczyków i Afrykanek w przestrzeni publicznej i z niewielkimi możliwościami samorzecznictwa. Wiedza o Afryce oraz jej mieszkańcach i mieszkankach jest w Polsce wciąż oparta na stereotypach. Osoby pochodzenia afrykańskiego są postrzegane jako zagrożenie, a Afryka kojarzy się z ubóstwem, chorobami i wojną. Wciąż media, w imię walki z krytykowaną przez nich „polityczną poprawnością”, pisząc o osobach czarnych, konsekwentnie używają określeń pełnych pogardy. Przy okazji akcji Black Lives Matter nasiliły się ataki motywowane nienawiścią na osoby pochodzenia afrykańskiego.

Grantobiorca przeprowadzi badanie opinii publicznej nt. postrzegania osób pochodzenia afrykańskiego i Afryki, a także monitoring mediów pod kątem tego, jak się mówi i pisze o Afryce i osobach czarnych; wyniki monitoringu zostaną zaprezentowane w raporcie. Istotnym działaniem będzie badanie społeczności afrykańskiej mieszkającej w Polsce – jej doświadczeń, potrzeb, komfortu życia. Na podstawie badań oraz monitoringu Grantobiorca opracuje rekomendacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji społeczności afrykańskiej w Polsce, które zostaną przekazane instytucjom pracującym na rzecz migrantów i migrantek. W ramach kampanii społecznej Grantobiorca przygotuje cykl 24 filmów prezentujących osoby pochodzenia afrykańskiego żyjące w Polsce. Powstanie również wirtualne biuro prasowe.

Z projektu w pierwszej kolejności skorzystają osoby pochodzenia afrykańskiego mieszkające w Polsce, które staną się bardziej widoczne, a ich głos – słyszalny. Znajomość społeczności afrykańskiej, jej doświadczeń, potrzeb, sukcesów i trudności, z jakimi osoby te borykają się w Polsce, wpłynie na zmianę postaw społecznych na bardziej otwarte i empatyczne.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel