fbpx
Akademia Niezależnego Życia – trenuj codzienność, zyskaj samodzielność
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Polkowice
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Fonix AS, Sandefjord, Norwegia
Powiat Polkowicki, Polkowice, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
103 876,00 EUR
Dotacja:
86 961,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane, wsparcie asystenckie
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Zapotrzebowanie na usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej rośnie, co wynika z luki w funkcjonującym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością, w szczególności tych, które potrzebują stałego wsparciu w pełnieniu ról społecznych. Prowadzimy intensywną działalność w zakresie świadczenia usług asystenckich i wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu polkowickiego. Jednak w naszej ocenie jest ona niewystarczająca, głównie ze względu na brak możliwości zapewnienia wsparcia całodobowego utrwalającego osiągane postępy.
Projekt odpowiada na problem niedostatecznego dostępu do usług społecznych stwarzających szansę na samodzielność i poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz ich niskiej aktywności społecznej.
W ramach projektu utworzymy Akademię Niezależnego Życia – mieszkanie wspomagane z funkcją treningową dla osób z niepełnosprawnościami. Planujemy adaptację części budynku, opracowanie koncepcji funkcjonowania mieszkania i przeprowadzenie dwóch sześciomiesięcznych turnusów całodobowego pobytu, treningu samodzielności, samostanowienia i samorzecznictwa. Mieszkanie funkcjonować będzie w oparciu o standard wypracowany w projekcie na bazie metod pracy już przez nas wykorzystywanych (m.in. model Trenera Aktywności) oraz metod aktywizacji osób z niepełnosprawnościami implementowanych od Partnera norweskiego.
Z działań projektowych bezpośrednio skorzysta 6 osób z niepełnosprawnością. Podczas sześciomiesięcznego turnusu każdej z nich zapewnimy wsparcie Trenera Aktywności i trenera osobistego oraz wsparcie specjalistyczne (psycholog, prawnik, itp.).
Partner norweski – Fønix AS – podzieli się swoimi doświadczeniami z działań aktywizacyjnych i pomoże w implementacji skutecznych rozwiązań. Efektywność i trwałość wypracowanego w ramach podjętej inicjatywy modelu pomoże osiągnąć Partner krajowy – lokalny samorząd, Powiat Polkowicki.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel