fbpx
Akademia Równości
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 30-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
67 500,00 EUR
Dotacja:
67 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, sieciowanie, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, przedstawiciele zawodów prawniczych

PTPA obserwuje wzrost zaangażowania środowiska prawniczego w sprawy z zakresu ochrony praw człowieka, jednak prawnicy aktywni na tym polu znajdują się głównie w Warszawie. W niektórych województwach osoby doświadczające naruszeń praw człowieka mogą liczyć na pomoc pojedynczych prawników albo nie mogą ich znaleźć w ogóle. W toku studiów prawniczych nie ma obowiązkowego przygotowania z zakresu ochrony praw człowieka. Istniejące programy uzupełniające na uczelniach tylko w niewielkim stopniu wypełniają tę lukę, zwykle na gruncie teoretycznym, bez możliwości nabywania umiejętności praktycznych. Obecne pozauczelniane programy posługują się definicją praw człowieka, która odbiega od idei edukacji antydyskryminacyjnej.

Projekt zakłada opracowanie programu rozwoju liderów prawno-człowieczych wśród przyszłych i obecnych prawników/czek w całej Polsce pod nazwą Akademia Równości. Program zostanie wypracowany wspólnie z organizacjami studenckimi, organizacjami aktywnymi w ochronie praw człowieka i środowiskiem prawniczym z naciskiem na praktyczne przygotowanie do prowadzenia spraw. Projekt obejmuje pilotaż programu w grupie 15 osób. W planie pilotażowym przewidziano 4 sesje zjazdowe, indywidualne i zespołowe zadania praktyczne dotyczące naruszeń praw człowieka i praworządności oraz mentoring. Po zakończeniu pilotażu powstanie ostateczna wersja programu. W realizacji projektu biorą udział partnerzy krajowi, którzy wspierają proces rekrutacji i szkolenia uczestników, a także organizację samych zjazdów.

Celem Akademii Równości jest zwiększenie kompetencji i zasięgu oddziaływania środowiska prawniczego w obszarze prawa antydyskryminacyjnego. Efektem projektu będzie przygotowanie 15 osób do prowadzenia spraw osób doświadczających naruszeń praw człowieka. Program Akademii Równości trafi do dalszego wykorzystania do ponad 60 instytucji kształcących prawników, np. na wydziały prawa, do izb radcowskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel