Akcja Demokracja
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Polska doświadcza stopniowej degradacji praworządności, władza pogłębia antyeuropejskie nastroje, ogranicza prawa kobiet, systemowo dyskryminuje osoby LGBT+, łamie prawa uchodźców, ogranicza wolność mediów i współpracuje z organizacjami fundamentalistycznymi.
Celem AD jest budowa niezależności i stabilności NGOsów, wymiana wiedzy, dzielenie się zasobami i tym samym zwiększenie wpływu społeczeństwa obywatelskiego na polityki publiczne. AD jest organizacją inicjującą, wzmacniającą i umożliwiającą prowadzenie aktywistom, organizacjom i grupom nieformalnym działań w obszarach takich jak przywrócenie praworządności i ochrona praw człowieka. Wśród kluczowych zadań Akcji jest utrzymanie obecności Polski w Unii Europejskiej, obrona praw człowieka oraz wsparcie dla polityki klimatycznej. Akcja jest rzecznikiem europejskich aspiracji Ukrainy.
AD będzie kontynuować działania w ramach Paktu na rzecz Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości oraz Porozumienia dla Praworządności, powstrzymując niszczące sądownictwo reformy. Będziemy pracować nad przywróceniem prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. Zamierzamy działać na rzecz takiej polityki klimatycznej, która uniezależni nasz kraj od rosyjskich paliw kopalnych finansujących wojnę. Będziemy kontynuować działania w obronie wolnych mediów. Będziemy wywierać wpływ na prawa uchodźców.
Kluczem do osiągnięcia celów jest szeroka współpraca i synergia gromadzonej latami wiedzy organizacji i ruchów społecznych z naszą zdolnością do kampaniowania i narzędziami mobilizacyjnymi. AD jest łącznikiem różnych światów, które wspólnie mieszczą się w trzecim sektorze, ale często się nie widzą i nie współpracują. Aby zrealizować cele, planujemy także wzmocnić organizację poprzez wyposażenie zespół w większe kompetencje technologiczne, odświeżając stronę Naszej Demokracji oraz przygotowując podręcznik prowadzenia kampanii.
Odbiorcami naszych działań są mieszkańcy i mieszkanki Polski, pół miliona osób z naszej bazy, oraz nasi partnerzy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel