fbpx
Akcja Demokracja
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Akcja Demokracja jest ogólnopolską organizacją prowadzącą kampanie w obszarach: praworządność i demokracja, prawa człowieka, ochrona klimatu i środowiska oraz sprawiedliwość społeczna. AD działa na rzecz m.in naprawy wymiaru sprawiedliwości, edukacji i szkolnictwa, obrony członkostwa Polski w UE, wolnych mediów, przyjęcia przez Polskę ambitnej polityki klimatycznej, poprawy sytuacji humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej, a także na rzecz solidarności z Ukrainą. Misją Akcji jest budowanie sojuszy oraz umożliwianie i ułatwianie podejmowania działań na rzecz zmiany poprzez udostępnianie swoich zasobów pojedynczym obywatelkom i obywatelom oraz organizacjom. Przez działania Akcji przewinęło się co najmniej 1 mln osób. Największy apel wiązał się ze sprzeciwem wobec zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej – w ciągu kilku lat podpisało go ponad pół miliona osób. Pod sprzeciwem wobec działań min. Czarnka podpisało się prawie 150 tys. osób. Największe protesty w 200 miastach odbyły się w sprawie obrony wolnych sądów – uczestniczyło w nich nawet ćwierć miliona osób. Akcja zapewnia narzędzia do prowadzenia kampanii na platformie Nasza Demokracja, gdzie powstały już setki petycji, które przerodziły się w kampanie – największy zasięg miała kampania „Pozwólcie dzieciom niepełnosprawnym z nauczaniem indywidualnym uczyć się w szkole”, podpisana przez 100 tys. osób. W ramach dotacji instytucjonalnej Akcja Demokracja planuje m.in. powstanie koalicji polskich i ukraińskich organizacji działającej na rzecz odejścia Polski od paliw kopalnych i zaprzestania importu surowców energetycznych z Rosji, która wypracuje wspólne postulaty na rzecz klimatu i przedstawi je liderom wszystkich ugrupowań startujących w wyborach 2023 roku. Akcja Demokracja planuje także kampanię na rzecz odejścia od paliw kopalnych (w tym zaprzestania importu surowców energetycznych z Rosji) łączącej klimat z pokojem oraz tłumaczenie swoich najważniejszych informacji i apeli na język ukraiński i rosyjski lub białoruski.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel