fbpx
Aktywizm to jest TO
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Opole
Województwo (siedziba):
opolskie
Okres realizacji:
01-12-2021 - 30-11-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
87 500,00 EUR
Dotacja:
87 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczność lokalna

Z raportu “Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce” (Kampania Przeciw Homofobii 2015-2016) wynika, że województwo opolskie jest drugim pod względem liczby incydentów dyskryminacyjnych motywowanych homo- i transfobią w Polsce. Odsetek osób doświadczających dyskryminacji zwiększa się wraz z oddaleniem od dużych miast. Jesteśmy jedyną organizacją na Opolszczyźnie wspierającą i integrującą społeczność LGBT+. Widzimy konieczność wyjścia ze swoimi działaniami poza Opole.

Celem projektu jest poznanie sytuacji społeczności LGBT+ w województwie opolskim oraz aktywizacja osób liderskich z mniejszych miast.

Przeprowadzimy badanie sytuacji społecznej osób LGBT+ w województwie opolskim, opublikujemy raport wraz z rekomendacjami dla władz samorządowych oraz instytucji publicznych. W 6 miejscowościach zorganizujemy wydarzenia dla społeczności LGBT+ połączone z promocją raportu oraz zachętą do udziału w “Akademii młodych liderów i liderek LGBT+”. Młodych liderów/ki przeszkolimy z zarządzania, rzecznictwa, budowania społeczności oraz działań oddolnych. Będą mogli/ły także spotkać się z liderami/kami aktywizmu na rzecz osób LGBT+ z Polski oraz wymienić się doświadczeniami w podobnych działaniach z partnerem z Norwegii podczas wizyty studyjnej. Zapewnimy im opiekę mentora/ki i wsparcie psychologiczne. Każda osoba zorganizuje w swojej miejscowości wydarzenie angażujące społeczność. Wspólnie przygotujemy kampanię społeczną, która wzmocni młode osoby LGBT+ oraz zachęci je do większego zaangażowania społecznego.

W działaniach uczestniczyć będzie 80 młodych osób LGBT+ z województwa opolskiego. Powstanie raport o sytuacji osób LGBT+ na Opolszczyźnie, 12 młodych osób powiększy wiedzę i umiejętności, utworzy sieć i będzie podejmować wspólne działania na rzecz osób LGBT+ z regionu.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie organizacji działań rzeczniczych i przeciwdziałania nienawiści i przemocy systemowej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel