Aktywne Zawodzie
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Elbląg
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
65 275,00 EUR
Dotacja:
64 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
samorządowcy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Zawodzie według wielu badań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu jest jedną z 5 najbardziej zaniedbanych dzielnic miasta. Mieszkańcy/nki w bardzo małym stopniu angażują się w życie społeczne. Z naszych obserwacji wynika, że jednym z powodów jest brak przestrzeni do spotkania się i podejmowania lub rozwijania inicjatyw. Nasze doświadczenia wskazują, że władze miasta rzadko porozumiewają się z mieszkańcami/kami Zawodzia.

Stworzymy partnerstwo w dzielnicy, w skład którego będą wchodzić aktywni mieszkańcy i mieszkanki, organizacje społeczne i przedsiębiorcy/czynie. W jego imieniu złożymy wniosek do prezydenta o powołanie rady dzielnicy i wyznaczymy osobę do regularnego kontaktu z samorządem. Przeprowadzimy serię szkoleń i warsztatów dla członków/iń partnerstwa, między innymi z umiejętności liderskich i realizacji oddolnych inicjatyw społecznych. Uczestnicy/czki zdobędą praktyczną wiedzę jak angażować się w lokalne działania i jak włączać w nie ochronę środowiska. Przeprowadzimy konsultacje dotyczące rozwoju dzielnicy i zorganizujemy kawiarenki obywatelskie, gdzie mieszkańcy/nki będa mogli rozmawiać o ważnych dla nich tematach. Przeprowadzimy zajęcia dla dzieci i ich rodzin, gdzie będą one mogły rozwinąć swoje pasje oraz umiejętności artystyczne, a dodatkowo nabędą wiedzę o ekologii. Wspólnie z mieszkańcami/nkami przeprowadzimy inicjatywy sąsiedzkie i akcje społeczne dotyczące zagospodarowania podwórek czy skwerów, targów wymiany przedmiotów, tworzenia ogrodów społecznych, pikników lub kina w terenie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel