fbpx
Aktywne Zawodzie
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Elbląg
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
65 275,00 EUR
Dotacja:
64 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
samorządowcy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Zawodzie według wielu badań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu (obecnie: Elbląskie Centrum Usług Społecznych) jest jedną z pięciu najbardziej zaniedbanych dzielnic miasta. Mieszkańcy/nki w bardzo małym stopniu angażują się w życie społeczne. Z naszych obserwacji wynika, że jednym z powodów jest brak przestrzeni do spotkania się i podejmowania lub rozwijania inicjatyw. Nasze doświadczenia wskazywały też, że władze miasta rzadko porozumiewały się z mieszkańcami/kami Zawodzia.

Stworzyliśmy partnerstwo w dzielnicy, w skład którego weszli aktywni mieszkańcy i mieszkanki, organizacje społeczne i przedsiębiorcy/czynie. W jego imieniu złożyliśmy wniosek do prezydenta o powołanie rady dzielnicy i wyznaczyliśmy osobę do regularnego kontaktu z samorządem. Przeprowadziliśmy serię szkoleń i warsztatów dla członków/iń partnerstwa, między innymi z umiejętności liderskich i realizacji oddolnych inicjatyw społecznych. Uczestnicy/czki zdobyli praktyczną wiedzę, jak angażować się w lokalne działania i jak włączać w nie ochronę środowiska. Przeprowadziliśmy konsultacje dotyczące rozwoju dzielnicy i zorganizowaliśmy kawiarenki obywatelskie, gdzie mieszkańcy/nki mogli rozmawiać o ważnych dla nich tematach. Przeprowadziliśmy zajęcia dla dzieci i ich rodzin, gdzie mogły rozwinąć swoje pasje oraz umiejętności artystyczne, a dodatkowo nabyły wiedzę o ekologii. Wspólnie z mieszkańcami/nkami przeprowadziliśmy inicjatywy sąsiedzkie i akcje społeczne dotyczące zagospodarowania podwórek czy skwerów, targów wymiany przedmiotów, tworzenia ogrodów społecznych, pikników i kina plenerowego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel