fbpx
Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Łężyny
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
29 861,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na problem wykluczenia osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną, z obszarów wiejskich i małych miast z powiatu jasielskiego i powiatów sąsiadujących. Na południowym Podkarpaciu brakuje długoterminowych, kompleksowych działań aktywizujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jednocześnie głos tych osób często nie jest słyszalny i brany pod uwagę, ich sprawczość jest ograniczona, często nie mogą one swobodnie podejmować decyzji dotyczących codziennych spraw. Większość absolwentów i absolwentek szkół specjalnych zostaje w domu, bez pracy czy zajęć aktywizujących, często w izolacji od otoczenia społecznego.
W ramach projektu utworzono lokalny integracyjny punkt wolontariatu, który ma być współprowadzony przez osoby z niepełnosprawnością. Asystenci i asystentki (terapeuci i terapeutki, wychowawcy i wychowawczynie, rodzice) oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną (uczestnicy i uczestniczki terapii zajęciowej z różnych placówek) wzięły udział w szkoleniach z zakresu wolontariatu integracyjnego. W kursach uczestniczyło łącznie 68 osób. Następnie osoby z niepełnosprawnością odbyły praktyki na rzecz społeczności lub przeprowadziły działania rzecznicze w formie manifestacji artystycznych, m.in. zorganizowały spotkanie literackie, nakręciły film o swojej placówce, podjęły wolontariat w ośrodku hipoterapii. Na koniec projektu instytucje partnerskie zaangażowane w realizację projektu utworzyły sieć wolontariatu integracyjnego – miejsce informacji, ogłoszeń, forum dyskusji i wymiany myśli na temat wolontariatu integracyjnego. Zorganizowano również kiermasz z lokalnymi ofertami wolontariatu integracyjnego.
Dzięki udziałowi w projekcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną odzyskały sprawczość, wzmocniły swoje kompetencje społeczne oraz cyfrowe. Wzrosła ich wiara w siebie oraz aktywność i zaangażowanie w lokalne działania, a w konsekwencji stały się one bardziej widoczne w społecznościach lokalnych. Równocześnie osoby asystujące nauczyły się wspierać samodzielność i zaangażowane społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultatem projektu jest również wypromowanie wolontariatu integracyjnego jako formy aktywności społecznej i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel