fbpx
Antykorupcyjny monitoring działalności Państwa
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-10-2021 - 15-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 800,00 EUR
Dotacja:
29 800,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, działania strażnicze
Grupy docelowe:
profesjonaliści, przedstawiciele zawodów prawniczych, społeczeństwo, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

W ostatnich latach w Polsce mamy do czynienia z niepokojącym wzrostem przestępczości korupcyjnej. O skali problemu donosi zarówno Policja, jak i Centralne Biuro Antykorupcyjne. W 2008 roku doszło do około 8 800 przestępstw, natomiast w latach 2018/2019 ich liczba sięgnęła aż 32 000. Co roku powstają nowe przepisy prawne, które na etapie stanowienia nie podlegają analizie zagrożeń korupcyjnych.

Wypracujemy publiczne narzędzie, które będzie wspierać działania obywatelskie na rzecz eliminacji korupcjogennych przepisów. Przeanalizujemy funkcjonujące na świecie rozwiązania i na tej podstawie opracujemy wstępną wersję polskiej metodyki antykorupcyjnej analizy aktów prawnych. Przeprowadzimy pilotaż w postaci opracowania 10 ekspertyz na bazie przygotowanej metodyki. Ekspertyzy prześlemy do właściwych podmiotów odpowiedzialnych za powyższe przepisy, umożliwiając im zgłaszanie ewentualnych uwag.

Dodatkowo zaprosimy 200 osób na 10 webinariów na temat praktycznych aspektów funkcjonowania ostatecznej wersji metodyki antykorupcyjnej analizy aktów prawnych. Opracowana w ramach projektu metodyka będzie dostępna nie tylko dla polskich odbiorców/czyń, ale także dla ponad 350 podmiotów wchodzących w skład międzynarodowej organizacji strażniczej United Nation Convention Against Corruption Coalition.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel