fbpx
Asystent zdrowienia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
77 610,00 EUR
Dotacja:
77 610,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Specyfika choroby psychicznej wiąże się z ryzykiem wykluczenia społecznego. Europejska praktyka zatrudniania osób chorujących psychicznie w zespołach terapeutycznych dotarła również do Polski. Od kwietnia 2020 Centra Zdrowia Psychicznego są zobligowane do zatrudniania asystentów/tek zdrowienia (osoba chorująca psychicznie po zdobyciu kwalifikacji pracuje na równi z innymi profesjonalistami z innymi osobami chorymi psychicznie). W Ministerstwie Zdrowia dobiegają końca prace nad kwalifikacją zawodową tej nowej profesji. Równocześnie w Polsce jest bardzo mało kursów przygotowujących do tego zawodu. Przeprowadziliśmy już dwie bezpłatne edycje takiego kursu, a zainteresowanie nimi jest ogromne.
Projekt odpowiada na potrzebę kształcenia asystentów/ek zdrowienia oraz redukcji wykluczenia społecznego osób chorujących psychicznie.
Przeprowadzimy 2 edycje kursu asystenta zdrowienia (zjazdy weekendowe). Każda będzie zawierała 11 modułów 20 godzinnych dotyczących komunikacji (2 zjazdy), wiedzy o chorobie, wglądu w chorobę i problematyki piętna, zdrowienia, selfadwokatury, współpracy (2 zjazdy) i zagadnień etycznych. Chętnym umożliwimy odbycie stażu w jednym z ośrodków prowadzonych przez naszego Partnera: Centrum Seniora, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy lub Ośrodku Wsparcia.
W działaniach uczestniczyć będzie 30 osób chorujących psychicznie z całej Polski.
Zwiększy się ich wiedza z zakresu selfadwokatury a także umiejętności miękkie niezbędne w pracy na stanowisku Asystenta Zdrowienia, dzięki czemu będą gotowi do podjęcia takiej pracy.
Partner – firma ALF z Bergen w ramach wizyt studyjnych podzieli się doświadczeniem z realizacji podobnego projektu, a także oceni realizację działań w Polsce.
Drugi Partner – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej będzie uczestniczyć w prowadzeniu kursu, udostępni sale oraz zapewni możliwość staży w swoich ośrodkach.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel