fbpx
Asystent zdrowienia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-03-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
77 610,00 EUR
Dotacja:
77 610,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Projekt odpowiada na potrzebę kształcenia asystentów i asystentek zdrowienia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie. W Polsce liczba pacjentów i pacjentek ze schizofrenią szacowana jest na ok. 400 tys. Wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi (tj. depresja, nerwice, zaburzenia nastroju) w 2006 r. w Polsce pomocy udzielono ok. 4% ludności – 1,5 mln osób (CBOS). Specyfika choroby psychicznej wiąże się z ryzykiem wykluczenia społecznego. W Polsce tylko 2% osób chorujących psychicznie jest czynnych zawodowo w pełnym wymiarze godzin. Tymczasem od kwietnia 2020 r. Centra Zdrowia Psychicznego są zobligowane do zatrudniania asystentów i asystentek zdrowienia (osób chorujących psychicznie, które po zdobyciu kwalifikacji pracują z innymi osobami chorymi psychicznie). Niestety, oferta kursów przygotowujących do tego zawodu jest w Polsce bardzo skromna.

W ramach projektu 29 osób chorujących psychicznie zostało przygotowanych do zawodu asystentów/asystentek zdrowienia. Przeprowadzone zostały 2 edycje kursu, a każda z edycji zawierała 11 modułów 20-to godzinnych dotyczących komunikacji, wiedzy o chorobie, wglądu w chorobę i problematyki piętna, zdrowienia, samorzecznictwa, współpracy i zagadnień etycznych. W kursie wzięło udział 29 osób chorujących psychicznie z całej Polski. Norweski partner – firma ALF z Bergen – w ramach wizyt studyjnych podzieliła się doświadczeniem z realizacji podobnego działania.

W rezultacie projektu zwiększyła się wiedza osób chorujących psychicznie z zakresu samorzecznictwa, a także umiejętności miękkie niezbędne w pracy na stanowisku asystenta/asystentki zdrowienia, dzięki czemu są one gotowe do podjęcia takiej pracy. Uczestnicy i uczestniczki obu edycji poszerzyli_ły swoją wiedzę z zakresu zagadnień etycznych związanych z wykonywaniem tego zawodu, mają większy wgląd w swoją chorobę, potrafią korzystać z własnej historii choroby, aby pomóc innym osobom w podobnej sytuacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel