fbpx
Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Zielona Góra
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 950,00 EUR
Dotacja:
74 950,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania rzecznicze, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy

Projekt dotyczy problemu rosnącej przemocy ze względu na płeć oraz braku odpowiedniego wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w lubuskiem. Od 2015 roku władze, w imię „walki z ideologią gender”, dążą do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie jest realizowana rzetelnie, o czym świadczy choćby malejąca liczba wdrażanych procedur Niebieskich Kart, niska zgłaszalność przestępstw czy brak kompetencji służb. Ciekawym przykładem jest choćby nowa „ustawa izolacyjna” umożliwiająca natychmiastowe usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy – w pierwszych miesiącach od jej wejścia w życie zastosowano ją w lubuskiem zaledwie w kilku przypadkach. Co więcej z powodów politycznych władze wstrzymały finansowanie części organizacji pozarządowych profesjonalnie pomagających kobietom doświadczającym przemocy.

Grantobiorca uzupełni lukę, która powstała w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy, i zapewni bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć. Dodatkowo przygotuje i opublikuje informator prawny z opisami przepisów, wzorami pism, adresami instytucji pomocowych, który zostanie rozesłany do instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa monitoringi stosowania prawa uwzględniające zgłaszalność przemocy oraz stosowanie „ustawy izolacyjnej”.

Z projektu skorzystają przede wszystkim kobiety i osoby doświadczające przemocy i dyskryminacji (600 osób), które otrzymają pomoc interwencyjną oraz wsparcie w powrocie do równowagi. Lokalny system przeciwdziałania przemocy zostanie usprawniony, wzrośnie zgłaszalność przypadków przemocy oraz liczba wypełnionych procedur Niebieskie Karty. Instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy (MOPSy, Zespół Interdyscyplinarny, Policja) podniosą swoją wiedzę nt. procedury izolacji sprawców.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel