fbpx
Between cultures – between words
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Żory
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
25 400,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, społeczność lokalna

Żory od kilku lat doświadczają migracji zarobkowych, kulturowych oraz powrotnych, które zmieniają oblicze miasta. W związku z prężnie rozwijającą się strefą ekonomiczną oraz bliskością dużych ośrodków miejskich, napływają do miasta ludzie z różnych stron Polski i całego świata. Wraz ze wzrostem liczby nowych mieszkańców rosną napięcia i nieporozumienia na tle różnic kulturowych i językowych. Towarzyszą im lęk i agresja. Brakowało działań, które przygotowałyby mieszkańców do życia w wielokulturowym środowisku, a także do walki z mową nienawiści i dyskryminacją nowych mieszkańców.
W ramach projektu stworzyliśmy przestrzeń, która umożliwiła młodzieży, liderom społeczności lokalnej oraz migrantom poruszanie się w wielokulturowym środowisku. W ramach projektu odbyło się 20 szkoleń międzykulturowych dla 297 osób: młodzieży szkół średnich i liderów społeczności lokalnej takich jak dyrektorzy szkół, nauczyciele, urzędnicy, edukatorzy, animatorzy kultury, aktywiści. Przeprowadziliśmy 5 kawiarenek obywatelskich, które stały się miejscem merytorycznej debaty przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i obywateli miasta Żory, w tym nowych mieszkańców pochodzących z zagranicy. Wspólnie z mieszkańcami przedstawiliśmy projekt inicjatywy uchwałodawczej odpowiadająca na problemy wielokulturowości Żor – stworzenia w mieście „Rady Dialogu Międzykulturowego”. Projekt inicjatywy podpisało ponad 300 osób. Stworzyliśmy stronę internetową stronę www.beetwencultures.eu i przetłumaczyliśmy ją na język ukraiński i rosyjski oraz fanpage @BetweenCulturesBetweenWords. Przez nasze kanały komunikacji informowaliśmy nie tylko o działaniach projektowych, ale także o ciekawych wydarzeniach i inicjatywach międzykulturowych.
Partnerzy projektu – Stowarzyszenie Żorska Strefa Przedsiębiorczości oraz Komenda Miejska Policji w Żorach – brali udział we wszystkich działaniach w projekcie, w tym organizowali i uczestniczyli w szkoleniach i kawiarenkach obywatelskich.
Projekt, dzięki zaangażowaniu zarówno lokalnych liderów jak i uczniów i migrantów, przyczynił się do stworzenia w mieście społeczności otwartej na dialog i współpracę. Strona internetowa projektu stała się platformą informacji i komunikacji dla nowych mieszkańców miasta.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel