fbpx
Bezpieczne grupy wsparcia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Gliwice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
49 999,00 EUR
Dotacja:
49 999,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy

Projekt odpowiada na problem przemocy wobec kobiet na Śląsku. W województwie śląskim w 2019 r. założono 6 379 Niebieskich Kart, co stanowi drugi najwyższy wynik w Polsce. W czasie pandemii problem jeszcze bardziej się nasilił. Izolacja społeczna sprzyja sprawcom, którzy mają większą władze i kontrolę nad swoimi partnerkami. Z kolei ofiary przemocy mają w pandemii ograniczone możliwości szukania i korzystania ze wsparcia. Przemoc ze względu na płeć jest zjawiskiem powszechnym i dotyczyć może każdego, bez względu na status społeczny czy materialny. Mimo tego wciąż przemoc w rodzinie pozostaje tematem tabu. Problem wpisuje się w szerszy kontekst społeczno-polityczny, m.in. w działania władz na rzecz wypowiedzenia tzw. konwencji antyprzemocowej i bagatelizowanie zjawiska przemocy w rodzinie przez rządzącą większość.
Projekt ma charakter terapeutyczny i aktywizacyjny. Powstaną grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w 9 miastach województwa śląskiego (Gliwice, Zabrze, Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Toszek, Zawiercie). Uczestniczki projektu będą się spotykały regularnie przez 2 lata. W ramach grup wparcia wezmą udział w warsztatach terapeutycznych z elementami arteterapii oraz w szkoleniach przygotowujących do roli samorzeczniczek. Kobiety będą mogły skorzystać również z indywidualnego wparcia psychologicznego, prawnego i terapeutycznego. Na zakończenie projektu we wszystkich 9 miastach odbędą się wydarzenia rodzinne dla kobiet uczestniczących w spotkaniach grup wparcia oraz ich bliskich.
W wyniku realizacji projektu 120 kobiet doświadczających przemocy otrzyma realne, kompleksowe wsparcie – psychologiczne, prawne oraz emocjonalne. Uczestniczki wzmocnią swoją wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, sprawczości i wpływu, nawiążą nowe relacje. Dzięki szkoleniu samorzeczniczek około 75 kobiet zaangażuje się w życie społeczne i działalność na rzecz praw i interesów kobiet dotkniętych przemocą domową.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel