fbpx
BUDDY Polska
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
19 966,00 EUR
Dotacja:
19 966,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby chorujące, społeczeństwo

W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się wzrost zakażeń HIV. W 2018 r. wykryto 1275 zakażeń, a 29 osób zmarło na AIDS, w 2019 r. 1734 zakażenia i 34 przypadki śmierci (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny). Badania przeprowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej w 2017 i 2018 r. pokazują, że w ciągu roku od wykrycia zakażenia leczenie podejmuje 72% zakażonych osób. Powodem niepodjęcia leczenia są m.in. strach przed ujawnieniem zakażenia przez innych pacjentów i personel medyczny, napięcie spowodowane stygmatyzacją związaną z zakażeniem (badanie na zlecenie GlaxoSmithKline). Dodatkowo przyczyną późnego podjęcia leczenia przez mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami jest także obawa przed ujawnieniem orientacji seksualnej lekarzowi.
Projekt odpowiada na brak pozainstytucjonalnego, specjalistycznego wsparcia skierowanego do osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV.
Zorganizujemy 2 webinaria informacyjno-szkoleniowe dla konsultantów z Punktów Konsultacyjno- Doradczych oraz lekarzy z poradni leczenia HIV. Rozwiniemy świadczenia wsparcia udzielanego przez osoby żyjące z HIV dla osób z nowo wykrytym zakażeniem (spotkania stacjonarne i on line; wsparcie emocjonalne udzielane przez wolontariusza, towarzyszenie podczas wizyt w poradni). Wolontariuszom zapewnimy superwizję i coroczne trzydniowe szkolenie. Jako rzecznicy społeczności wezmą oni udział w kampanii medialnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie stygmatyzacji osób żyjących z HIV.
Rezultatem będzie udzielenie wsparcia 40 osobom, kampania przeciwdziałająca stygmatyzacji osób seropozytywnych (20 artykułów/doniesień prasowych), która dotrze do 50 000 osób.
W działaniach będzie uczestniczyć 40 osób, które niedawno dowiedziały się o zakażeniu HIV, (w szczególności mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami) oraz 12 wolontariuszy prowadzących działania opiekuńczo -samorzecznicze.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel