fbpx
Centrum Integracyjno-Doradcze dla Cudzoziemców
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Sopot
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 30-06-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 459,00 EUR
Dotacja:
74 459,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
migranci

Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców w województwie pomorskim 23094 cudzoziemców/ek posiada ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce. O wiele więcej osób oczekuje na wydanie decyzji w swojej sprawie. Doświadczają oni wykluczenia z powodu nieznajomości języka, braku kompetencji w zakresie poruszania się po urzędach/instytucjach, nieuregulowanej sytuacji pobytowej, a niekiedy także dyskryminacji na tle narodowościowym. W województwie pomorskim działa kilka organizacji wspierających cudzoziemców/ki, jednak skala tych działań nie jest wystarczająca.
Projekt odpowiada na problem niewystarczającej dostępności wsparcia dla migrantów/ek w województwie pomorskim.
Poprowadzimy zdalne Centrum Integracyjno-Doradcze dla Cudzoziemców, którego działalność promować będziemy w wielu miastach oferując wsparcie informacyjno-doradcze oraz poradnictwo prawne, zawodowe i psychologiczne. Zorganizujemy co najmniej 3 grupy wsparcia. Do prowadzenia poradnictwa psychologicznego i grup wsparcia zatrudnimy wykwalifikowane psycholożki, których językiem ojczystym jest ukraiński lub rosyjski. Zapewnimy tłumaczenia dokumentów. Zorganizujemy kurs kompetencyjny dla self-adwokatów/ek: 2 warsztaty służące poniesieniu kompetencji społecznych, 1 dotyczący zagadnień prawnych. Samorzecznicy/czki zdobędą doświadczenie współpracując ze specjalistami w punktach informacyjnych (miesięczne praktyki) a także pomogą w realizacji 4 oddolnych inicjatyw dla społeczności lokalnych.
Odbiorcami działań będą migranci/tki przebywający w województwie pomorskim, pochodzący głównie z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji.
W efekcie wsparcie informacyjne i doradcze otrzyma 150 migrantów/ek, a 10 osób z tego grona będzie przygotowanych do działań samorzeczniczych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel