fbpx
Centrum Wsparcia i Mediacji
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
80 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania interwencyjne
Grupy docelowe:
bliscy, decydenci, profesjonaliści

Projekt dotyczy poszanowania praw dzieci do kontaktu z obojgiem rodziców oraz ochrony przed porwaniami rodzicielskimi. W 2018 r. zaszły niekorzystne zmiany prawne, które uniemożliwiają Policji działania poszukiwawcze, a rodzicom – złożenie zawiadomienia o porwaniu dziecka. Niestety, sądy działają nieudolnie i opieszale, a wydanych orzeczeń często nie sposób wyegzekwować. Statystyki z kolei wskazują na rosnącą liczbę zgłoszeń porwań rodzicielskich. Sytuacja jest szczególnie trudna w czasie pandemii – izolacja społeczna stała się narzędziem odcięcia dziecka od jednego z rodziców. Tymczasem oferta bezpłatnych mediacji rodzinnych jest skromna, a same mediacje bywają postrzegane przez skonfliktowane strony jako niepotrzebne i nieskuteczne.

W ramach projektu Grantobiorca stworzy ogólnopolskie zdalne Centrum Wsparcia i Mediacji, w którym pomoc uzyskają rodziny będące w konflikcie oraz dzieci narażone na porwania rodzicielskie. Przed powołaniem Centrum Grantobiorca przeprowadzi analizę porównawczą systemu polskiego i norweskiego, by wdrożyć najbardziej adekwatne rozwiązania. W ramach samego Centrum prowadzona będą nie tylko mediacje, ale również działania strażnicze, interwencyjne oraz edukacyjne, podnoszące świadomość społeczną rodziców, opiekunów i opiekunek (np. kampania społeczna w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji oraz poradnik nt. porwań rodzicielskich). Istotnym elementem projektu będzie międzynarodowa konferencja nt. porwań rodzicielskich dla osób pracujących na policji, w instytucjach opieki społecznej, sądach.

Dzięki projektowi wzrośnie świadomość rodziców nt. praw dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców oraz konsekwencji, do których prowadzi alienacja rodzicielska. Rodzice i dzieci (około 250 osób) otrzymają realne wsparcie w rozwiązaniu konfliktu z poszanowaniem praw i woli dzieci. Profesjonalistki i profesjonaliści pracujący z rodzinami w kryzysie opiekuńczym podniosą swoje kompetencje w zakresie wspierania skonfliktowanych rodziców oraz ich dzieci.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel