fbpx
Chcieć znaczy móc!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 115,00 EUR
Dotacja:
72 691,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw
Grupy docelowe:
dzieci, edukatorzy

Według danych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (2019) w Polsce na cukrzycę typu 1 choruje około 20000 dzieci i młodzieży. Liczba zachorowań wzrasta lawinowo, każdego roku diagnozuje się cukrzycę u kolejnych 1500 dzieci. Coraz więcej chorych dzieci trafia do placówek oświatowych, gdzie powinny mieć zapewnioną opiekę. Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami z 2019 scedowała tę opiekę na nieobecne w szkołach pielęgniarki. Nie ma obowiązkowych, systemowych (prowadzonych przez instytucje państwowe) szkoleń dla pracowników/czek oświaty. Nauczyciele/ki nie są przygotowani/e do opieki nad dziećmi z cukrzycą, mają obawy przed odpowiedzialnością, a niewiedza rodzi strach i niechęć do zajęcia się chorym uczniem.
Nasze działania złagodzą problem braku dostępu dzieci z cukrzycą typu 1 do szkół i przedszkoli spowodowanego brakiem kompetencji kadry z zakresu pomocy chorym dzieciom.
We współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym przygotujemy program kursu edukatorów/ek cukrzycowych. W ramach 2 edycji wyszkolimy edukatorów/ki wywodzących się spośród osób chorych oraz opracujemy prezentacje (w 2 wersjach: dla przedszkoli i klas 1-3 oraz dla klas starszych), które zostaną wykorzystane podczas szkoleń w placówkach. Opracujemy podręcznik dotyczący opieki nad dziećmi z cukrzycą w aspekcie zdrowotnym i wsparcia emocjonalnego. Powstanie 10 filmów instruktażowych dotyczących opieki i 10 filmów motywacyjnych – pokazujących osoby, które odniosły sukces mimo cukrzycy. Wyszkoleni edukatorzy/ki przeprowadzą 60 szkoleń dla nauczycieli/ek.
Projekt pozwoli wykształcić 60 osób, które przeszkolą 900 osób z kadry szkół i przedszkoli. Powstaną materiały edukacyjne o cukrzycy i ludziach żyjących aktywnie mimo choroby.
W działaniach uczestniczyć będą osoby chore na cukrzycę oraz nauczyciele/ki z całej Polski.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 10 000,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel