fbpx
Choreografie Sojusznictwa
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 30-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, profesjonaliści

“Choreografie Sojusznictwa” to projekt, ktory ma na celu systemowe wzmocnienie współpracy między sektorem sztuki a sektorem organizacji aktywistycznych działających na rzecz samo-reprezentacji i likwidacji dyskryminacji osób wykluczonych ze względu na mniejszościowe i nienormatywne tożsamości.

Projekt ma na celu wzajemne zasilenie się i umocnienia sojuszy, poprzez proces wymiany doświadczeń, kompetencji, wiedzy, sposobów samoorganizacji, ekspresji sprzeciwu, oddolnych praktyk edukacyjnych między grupą artystek_ów a działaczkami_ami organizacji antydyskryminacyjnych. Chodzi o wzmocnienie kompetencji związanych z świadomością prawną, pracą kolektywną, taktykami i strategiami prowadzenia kampanii i zmagań na rzecz zmian społecznych, subwersywnymi działaniami ulicznymi.

Projekt miałby w tym roku format działań lokalnych, umiejscowionych w Warszawie. Projekt umożliwiłby nam wzmocnienie kompetencji jako kolektywu, który chce budować sojusze między środowiskiem aktywistycznym i artystycznym. Podczas trwania projektu Kem mógłby zbudować siatkę sojuszy, która umożliwiłaby wyjście z naszymi działaniami, metodami i praktykami poza obszar lokalny, na skalę ogólnopolską.

Projekt zlożony jest z 5 wykładow otwartych, 5 warsztatow zamkniętych, serii podcastów online, 6 sesji mentoringowych i 3 pokazów publicznych prac artystycznych.

Uczestnikami działań będzie 10 artystek_ów i 5 organizacji anty-dyskryminacyjnych, i około 50 osób uczestniczących w każdym otwartym wykładzie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel