fbpx
CIS (Centrum Inicjatyw Społecznych )
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Śmigiel
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Gmina Śmigiel, Śmigiel, Polska
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
16 881,00 EUR
Dotacja:
16 200,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
seniorzy, społeczność lokalna, wolontariusze

Jesteśmy jedyną organizacją działającą na terenie gminy Śmigiel (woj. wielkopolskie), która zrzesza wolontariuszy/ki, koordynuje działania społeczne i motywuje społeczność do aktywności obywatelskiej. Do tej pory mieliśmy jednak ograniczone możliwości, a dzięki projektowi dotarliśmy do wiejskich miejscowości gminy, gdzie zaangażowanie społeczne jest najniższe. Nasze badania i wywiady wskazywały na potrzebę zaangażowania mieszkańców/nek, między innymi seniorów, w działania społeczne. Osoby te mówiły jednak o braku odwagi, wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

W ramach projektu stworzyliśmy Centrum Inicjatyw Społecznych, w którym zgromadziliśmy osoby i instytucje chętne do działania na rzecz lokalnego środowiska. Opracowaliśmy Program Aktywności Lokalnej, stworzyliśmy bazę wolontariuszy/ek i ofert wolontariackich oraz zatrudniliśmy mentora/kę do organizacji tej przestrzeni i wsparcia mieszkańców/nek w oddolnych inicjatywach. Zorganizowaliśmy tam cykl szkoleń i warsztatów m.in. o wolontariacie, partycypacji, tworzeniu oddolnych inicjatyw i współpracy z lokalnym środowiskiem. Wolontariusze/ki oraz zainteresowani mieszkańcy/ki gminy Śmigiel, tj. Śmigla, Bronikowa, Starej Przysieki Drugiej, Czacza, Spławia oraz Nietążkowa przeprowadzili lokalną diagnozę i zrealizowali 8 oddolnych inicjatyw na wybrane przez siebie tematy. Na koniec zorganizowaliśmy galę podsumowującą, na której odbyły się prezentacje o zrealizowanych pomysłach.
Zorganizowaliśmy także dwa wyjazdy studyjne do instytucji promujących aktywność obywatelską: do Fundacji Jesienny Uśmiech w Lesznie i do Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty w Poznaniu.

Partnerem projektu była Gmina Śmigiel, która wsparła nasz projekt finansowo. Wszystkie zaplanowane działania udało nam się zrealizować, jednak z powodu pandemii trochę w innej formie. Niektóre z planowanych warsztatów odbywały się zdalnie, a te stacjonarne w mniejszych grupach. Planowo projekt miał objąć 40 uczestników/czek, jednak liczba ta zwiększyła się finalnie do 120. Objęliśmy wsparciem mentora/ki 5 szkół. Osoby biorące udział w projekcie nabyły wiedzę z zakresu komunikacji, motywacji, partycypacji, organizowanie oddolnych zajęć oraz szeroko rozumianego wolontariatu, a Centrum Inicjatyw Społecznych nadal będzie prowadzić swoją działalność zgodnie z Programem Lokalnej Aktywności, który został sporządzony w ramach projektu.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel