CIS (Centrum Inicjatyw Społecznych )
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Śmigiel
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Gmina Śmigiel, Śmigiel, Polska
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-12-2021
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
16 881,00 EUR
Dotacja:
16 200,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
seniorzy, społeczność lokalna, wolontariusze

Według naszych obserwacji, jesteśmy jedyną organizacją działającą na terenie gminy Śmigiel (woj. wielkopolskie), która zrzesza wolontariuszy/ki, koordynuje działania społeczne i motywuje społeczność do aktywności obywatelskiej. Mamy jednak ograniczone możliwości i dzięki temu projektowi dotrzemy do wiejskich miejscowości gminy, gdzie zaangażowanie społeczne jest najniższe. Nasze badania i wywiady wskazują na potrzebę zaangażowania mieszkańców/nek, między innymi seniorów, w działania społeczne. Osoby te wskazują jednak na brak odwagi, wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Stworzymy Centrum Inicjatyw Społecznych, w którym będziemy zrzeszać grono osób i instytucji chętnych do działania na rzecz lokalnego środowiska. Opracujemy Program Aktywności Lokalnej, stworzymy bazę wolontariuszy/ek i ofert wolontariackich oraz zatrudnimy mentora/kę do organizacji tej przestrzeni i wsparcia mieszkańców/nek w oddolnych inicjatywach. Zorganizujemy tam cykl szkoleń i warsztatów o aktywności społecznej, między innymi o wolontariacie, partycypacji, tworzeniu oddolnych inicjatyw i współpracy z lokalnym środowiskiem. We współpracy z instytucjami o podobnym profilu działalności z okolicy, zorganizujemy dwa dodatkowe warsztaty, w których wykorzystamy ich wiedzę i doświadczenie. W ramach naszego Centrum, wolontariusze/ki przeprowadzą lokalną diagnozę i zrealizują 5 oddolnych inicjatyw na wybrane przez siebie tematy. Na koniec, zorganizujemy Galę Działaczy Społecznych gdzie zaprezentujemy zrealizowane pomysły i wyróżnimy najaktywniejsze osoby z gminy Śmigiel.

Partnerem projektu jest Gmina Śmigiel, która wesprze nasz projekt finansowo. Projekt jest również wspierany przez Bank Spółdzielczy w Śmiglu.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel