fbpx
Czy z młodymi wszystko w porządku?
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Głogów
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
73 000,00 EUR
Dotacja:
73 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, przeciwdziałanie przemocy
Grupy docelowe:
LGBT+, młodzież, nauczyciele, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt dotyczy problemu przemocy i dyskryminacji wśród młodych osób, w tym LGBTIQ, w powiecie głogowskim. W czasie pandemii liczba dzieci i młodzieży doświadczających przemocy znacznie się zwiększyła – aż 27% dzieci doświadczyło krzywdzenia, z czego 11% doznało go ze strony najbliższych. Liczba Niebieskich Kart założonych w województwie dolnośląskim w 2020 r. wzrosła o 50% w porównaniu do roku poprzedniego. W samym Głogowie liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z powodu przemocy w rodzinie wzrosła z 55 w 2019 r. do 77 w 2020 r. Jednocześnie nauczyciele i nauczycielki niechętnie podejmują tę tematykę na lekcjach, często w obawie przed konsekwencjami – np. hejtem i i nagonką ze strony lokalnych prawicowych polityków.

W ramach projektu Grantobiorca stworzy platformę edukacyjną z materiałami (podcastami, filmami, scenariuszami) z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji opracowanymi przez nauczycieli i nauczycielki oraz młodzież. Materiały będą upowszechniane m.in. podczas 4 webinariów. Nauczyciele i nauczycielki (40 osób) wezmą udział w dwóch szkoleniach nt. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, a w razie potrzeby – w grupie wsparcia. Powstanie również grupa wsparcia dla młodzieży, która dodatkowo będzie mogła skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Młodzież przygotuje kampanię dla swoich rówieśników i rówieśnic nt. dostępnych form pomocy. Przedstawiciele i przedstawicielki różnych instytucji edukacyjnych i pomocowych wypracują wspólnie rekomendacje do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Działania są kierowane przede wszystkim do dwóch grup: nauczycieli i nauczycielek oraz do młodzieży z powiatu głogowskiego. Nauczyciele i nauczycielki zwiększą swoje kompetencje dot. rozpoznawania i reagowania na przypadki dyskryminacji, przemocy i wykluczenia, a także podejmowania tematyki antydyskryminacyjnej na lekcjach. Dzięki projektowi wsparcie otrzymają młodzi ludzie doświadczający przemocy i dyskryminacji.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel