fbpx
Dajemy Queerom siłę
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Szczecin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
124 352,00 EUR
Dotacja:
70 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania interwencyjne, działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną
Grupy docelowe:
bliscy, LGBT+, społeczność lokalna

Wg raportów Agencji Praw Podstawowych UE, oraz ILGA Europe, Polska to najgorszy do życia kraj w Unii dla osób LGBT+. Od 2015 doświadczają kampanii nienawiści i dehumanizacji przez rząd i kościół katolicki, których skutkiem jest agresja i/lub autoagresja.

Projekt „Dajemy Queerom siłę” to wielopłaszczyznowa praca na rzecz praw osób LGBT+, zwłaszcza młodych, w sytuacji rządowej i religijnej opresji. Podnoszenie empatii i akceptacji w społeczeństwie, przez widoczność osób Queer i uświadamianie ich problemów. Stworzenie kampanii społecznych wizualnych i audiowizualnych, pokazujących twarze żywych ludzi, a nie „ideologię”. Organizacja Marszy Równości w Szczecinie, inicjacja nowego polsko-niemieckiego marszu transgranicznego, wsparcie Marszu w Koszalinie. Damy żyjącym w osamotnieniu i strachu poczucie że stoi za nimi wielka, silna rodzina z wyboru.
Bezpłatne wsparcie psychologiczne i specjalistyczne, podnoszące samoocenę, jakość funkcjonowania, niwelujące skutki traum i odrzucenia. Chcemy by osoby Queer miały wewnętrzną siłę żyć jawnie i świadomość prawa do bycia sobą i obrony swej godności. Reprezentacja wyoutowanych osób w bliskim otoczeniu to najlepsza droga podnoszenia akceptacji społecznej.
Wsparcie dla rodziców dzieci Queer w procesie akceptacji ich dziecka, będące podstawą jego przeżycia do dorosłości (także literalnie). Tylko 25% ojców akceptuje dziecko LGBT, a zaledwie 15% dziecko trans. 70% młodych LGBT+ ma myśli samobójcze.
Wsparcie rozwoju akceptujących środowisk w małych ośrodkach. Akcja spotkań na żywo z osobami Queer w każdym powiecie w Zachodniopomorskiem, gdzie sytuacja jest dramatycznie różna od tej w dużym mieście.
Wsparcie sztuki queerowej, akcje integrujące i rozwijające lokalną scenę queer.
Cykl „Historie Miłosne” ujawnia Pol(a)kom wkład w kulturę osób LGBT+, w tym tak ważnych dla patriotyzmu postaci, jak np. Chopin i Konopnicka.

Wszystkie powyższe działania prowadzimy od 2018 roku. W ramach projektu będziemy je rozszerzać i podnosić ich jakość.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel