fbpx
Dbaj o siebie mądrze!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
38 000,00 EUR
Dotacja:
38 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
bliscy, młodzież, osoby chorujące

Badania warszawskiej młodzieży wykazują, że około 20% z nich doświadcza problemów zdrowia psychicznego, wymagających wsparcia lub interwencji. W raporcie „Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży” Najwyższa Izba Kontroli wskazała na niską liczbę miejsc, gdzie młodzież może korzystać z pomocy. Średni czas oczekiwania na pierwszą wizytę w poradni zdrowia psychicznego dla młodzieży wynosi na Mazowszu 3 miesiące, oczekiwanie na regularną pomoc jest jeszcze dłuższe (Narodowy Fundusz Zdrowia, 2019). Nasze badania ankietowe z 2018 roku wśród 2500 uczniów szkół średnich wykazały potrzebę uwrażliwiania dorosłych na problemy młodzieży. Wiemy, że młodzież często spotyka się z brakiem życzliwości dorosłych albo brakiem ich wiedzy jak pomóc w sytuacji, gdy tej pomocy potrzebuje.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego oraz usamodzielnienie i upodmiotowienie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu depresji i zaburzeń lękowych.
Zaproszenie do udziału w projekcie roześlemy do szkół i poradni na terenie województwa mazowieckiego. Utworzymy grupę terapeutyczną (cotygodniowe spotkania oraz konsultacje indywidualne; 18 osób), trening uważności (techniki oddechowe i relaksacyjne; 3 grupy po 9 osób) oraz warsztaty dla rodziców „Wiem i rozumiem, więc wspieram” (3 grupy po 16 osób;). Osobom po terapii zaproponujemy udział w samorzeczniczej grupie wsparcia i aktywności, która przy wsparciu psychologicznym i technicznym opracuje kampanię internetową o tym, czym są zaburzenia psychiczne i jakiego wsparcia od otoczenia potrzebują młodzi ludzie, którzy przez nie przechodzą.
Dzięki działaniom młodzież przepracuje swoje trudności oraz utrwali efekty lecznicze, a także uzyska większą sieć wsparcia społecznego dzięki upowszechnianie wiedzy wśród rodziców i otoczenia.
W działaniach uczestniczyć będzie młodzież (40 osób w wieku 17-19 lat) oraz ich rodzice (48 osób).

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel