fbpx
Demokracja to partycypacja – Szkoła Reprezentacji i Partycypacji Społecznej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-06-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 644,00 EUR
Dotacja:
74 644,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności

Efektywność działań sektora społecznego zależy od kompetencji i skuteczności osób w nim działających. Z naszych badań wynika, że liderzy i liderki organizacji pozarządowych potrzebują uporządkowanej wiedzy i narzędzi do wywierania efektywnego wpływu na polityki publiczne oraz tworzenia sieci wsparcia. Praca reprezentantów/ek organizacji to często praca społeczna, poza godzinami pracy zawodowej. To powoduje wypalenie zawodowe i utrudnia długotrwałe działania, co z kolei przekłada się na niską skuteczność prowadzenia procesów rzeczniczych, czy brak stabilności działań (badanie Klon/Jawor 2020). Dostrzegamy ogromną potrzebę wsparcia takich osób.

Odpowiemy na te wyzwania organizując roczną Szkołę, przygotowującą przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do reprezentowania sektora społecznego w ciałach dialogu obywatelskiego, a także do pełnienia funkcji rzeczniczych na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym. Uczestni(cz)kom zapewnimy dostęp do platformy online z materiałami edukacyjnymi, z których będą mogli samodzielnie korzystać. Zachęcimy osoby uczestniczące do wykorzystania tej platformy do rozmów o aktywności pozarządowej, ważnych społecznie sprawach i szukania rozwiązań na wyzwania, z którymi mierzą się w swojej pracy. Chcemy, aby Szkoła stała się społecznością, która wzajemnie się wspiera i motywuje oraz tworzy partnerstwa.

Uczestnicy i uczestniczki zrealizują zadania praktyczne w swoich społecznościach, co przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji i głosu jako reprezentantów i reprezentantek, a ich autorskie projekty opiszemy w publikacji podsumowującej. Wspólnie przeprowadzą również ewaluację szkoleń, co będzie podstawą do planowania kolejnej edycji Szkoły.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel