fbpx
DeweloWatch
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
66 000,00 EUR
Dotacja:
66 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, samorządowcy, społeczność lokalna

Niedawno Polska zajęła niechlubne 41 miejsce w indeksie percepcji korupcji Transparency International. Aż 70% postępowań przygotowawczych w sprawach korupcji dotyczyło sektora publicznego – najczęściej infrastruktury, budownictwa i nieruchomości. Ponad połowa przedsiębiorców przyznała, że spotkała się z korupcją w przypadku pozwoleń na budowę. Korupcji sprzyjają niejasne przepisy prawne czy brak planów zagospodarowania przestrzennego. W Lublinie temat korupcji jest szczególnie żywy, a przychylność urzędów dla inwestycji deweloperskich budzi w ostatnich latach duże kontrowersje. Deweloperzy są wpływowi, mają pieniądze i zaplecze prawne. Z kolei mieszkańcy i mieszkanki nie posiadają wiedzy prawnej czy kontaktów, by skutecznie uczestniczyć w procedurach administracyjnych (np. konsultacjach).

W ramach projektu Grantobiorca przeprowadzi monitoring inwestycji deweloperskich i zależności między deweloperami a urzędem miasta. W raporcie z monitoringu wskaże na ewentualne systemowe luki i błędy proceduralne, a wyniki zaprezentuje w formie wystawy przestrzeni publicznej. Raport posłuży również działaniom rzeczniczym w czasie kampanii wyborczej. Grantobiorca wesprze mieszkanki i mieszkańców w partycypacji w procedurach środowiskowych i planistycznych zw. z nieruchomościami. Wsparcie będzie miało formę spotkań informacyjnych, spacerów badawczych, pomocy przy formułowaniu postulatów, tworzeniu wizualizacji, informowaniu o etapie postępowania.

Z projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy i mieszkanki Lublina, szczególnie aktywiści i aktywistki z rad dzielnic, nowych osiedli, politycy i polityczki, organizacje pozarządowe. Podniesie się świadomość społeczna dotycząca praw mieszkańców i mieszkanek oraz działalności samorządu w obszarze nieruchomości i planowania przestrzennego, zwiększy się zaangażowanie społeczne w kwestie lokalne. Być może nie dojdzie szybko do zmian prawnych, ale poprawa praktyki stosowania prawa jest jak najbardziej realna.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel