fbpx
Dobre sąsiedztwo. Projekt ekologiczno-obywatelski w gminie Wieniawa
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 15-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
22 124,00 EUR
Dotacja:
22 124,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele, społeczność lokalna

Według Gminnego Programu Rewitalizacji, gmina Wieniawa (woj. mazowieckie), podobnie jak wiele innych gmin wiejskich w Polsce, zmaga się z problemami zanieczyszczenia powietrza, niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców/nek oraz niewłaściwego gospodarowania odpadów, w tym ich segregacji. Odpowiadając na te problemy stworzyliśmy w Wieniawie Młodzieżową Radę, która angażuje się w działania na rzecz środowiska i tworzenie przyjaznej ludziom i przyrodzie przestrzeni na terenie gminy. Zorganizowaliśmy spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Poznania, która opowiedziała o swoich działaniach. Przeprowadziliśmy szereg warsztatów i wydarzeń edukacyjnych o ekologii, używaniu sztuki w projektach społecznych, uczyliśmy też o podstawach wiedzy obywatelskiej i zabieraniu głosu w debacie publicznej w ważnych dla młodzieży tematach.

Wspólnie z młodzieżą stworzyliśmy w Wieniawie nowe, przyjazne mieszkańcom i mieszkankom oraz środowisku miejsca – hotel dla owadów, miododajną łąkę czy eko-mural. Przygotowaliśmy przyrodniczą ścieżkę edukacyjną, na której zamontowaliśmy tablice informujące o gatunkach zwierząt żyjących w bliskim sąsiedztwie człowieka. Opracowaliśmy podręcznik „”Dobre Sąsiedztwo”” o przydatnych praktykach w działalności społecznej w małych gminach.

Partnerami projektu były: Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego (dzięki której dotarliśmy do zainteresowanej działaniami młodzieży), Urząd Gminy w Wieniawie (który umożliwił stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy) oraz Fundacja WWF Polska (która wsparła nas merytorycznie w temacie edukacji ekologicznej).

Do tej pory na terenie gminy Wieniawa nie było grupy młodzieży zaangażowanej w działania obywatelskie, a dzięki naszemu projektowi to się zmieniło. Pokazaliśmy mieszkańcom/nkom jak ważne w lokalnym kontekście jest tworzenie miejsc przyjaznych ludziom i przyrodzie. Rozpoczęliśmy też dialog z władzami samorządowymi – wójt gminy podkreślił, że liczy na rozwój współpracy samorządu z mieszkańcami/kami odnośnie do kształtowania wspólnych przestrzeni. Największym i długoterminowym efektem naszej pracy jest powstanie i działanie Młodzieżowej Rady Gminy, która oczywiście funkcjonuje i rozwija się również po zakończeniu projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel