fbpx
Dobre sąsiedztwo. Projekt ekologiczno-obywatelski w gminie Wieniawa
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 15-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
22 124,00 EUR
Dotacja:
22 124,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele, społeczność lokalna

Według Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Wieniawa (woj. mazowieckie), w gminie tej występują problemy zanieczyszczenia powietrza, niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców/nek oraz niewłaściwego gospodarowania odpadów, w tym ich segregacji.
Odpowiemy na te problemy tworząc w Wieniawie Młodzieżową Radę, która będzie aktywnie angażować się w działania na rzecz środowiska i tworzenie przyjaznej ludziom i przyrodzie przestrzeni na terenie gminy. Włączanie młodzieży w ten rodzaj aktywności oraz w lokalną politykę samorządową to – według nas – ważna część budowania społeczeństwa obywatelskiego. Przygotujemy szereg warsztatów i wydarzeń edukacyjnych o ekologii, używaniu sztuki w projektach społecznych, podstawach wiedzy obywatelskiej i zabieraniu głosu w debacie publicznej w ważnych dla nas tematach. Przeprowadzimy interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne o lokalnych zasobach przyrodniczych, relacji człowieka z naturą oraz o zmianach klimatu. Zorganizujemy spotkania ze specjalist(k)ami aktywizmu ekologicznego oraz z Młodzieżową Radą Miasta Poznania, która opowie nam o swoich działaniach. Wspólnie z młodzieżą stworzymy w Wieniawie nowe, przyjazne mieszkańcom i środowisku miejsca – hotel dla owadów, miododajną łąkę czy eko-mural. Przygotujemy i zamontujemy tablice informujące o gatunkach zwierząt żyjących w bliskim sąsiedztwie człowieka, które utworzą przyrodniczą ścieżkę edukacyjną. Opracujemy podręcznik „”Dobre Sąsiedztwo”” o przydatnych praktykach w działalności społecznej w małych gminach.
Partnerami projektu są: jedyna szkoła na terenie gminy – Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego, dzięki której dotrzemy do zainteresowanej działaniami młodzieży, Urząd Gminy w Wieniawie, który umożliwi stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy oraz Fundacja WWF, która wesprze nas merytorycznie w temacie edukacji ekologicznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel