fbpx
Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-11-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
72 243,50 EUR
Dotacja:
70 127,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, seniorzy, społeczność lokalna

Od kilku lat współpracujemy z ukraińskim Centrum Rzecznictwa Społecznego w projektach dotyczących zaangażowania młodzieży i edukacji obywatelskiej. Z naszych doświadczeń wynika, że potrzeba obecnie działań międzypokoleniowych. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych społeczeństwa w Europie się starzeją, obecnie około 18% mieszkańców/nek Polski ma powyżej 65 lat, na Ukrainie jest to 16%. Z konsultacji społecznych przeprowadzonych w Lublinie wiemy, że mało seniorów/ek w naszym mieście angażuje się w działalność społeczną. Podobny problem widać u młodzieży – według naszych badań tylko 15% młodych osób tutaj mieszkających angażuje się wolontariacko. Nasz partner z Lwowa wskazuje na podobne problemy w swoim regionie. W naszych wcześniejszych projektach seniorzy/ki chętnie angażowali się w działania z młodzieżą i obie grupy widziały w nich wiele korzyści – wymianę doświadczeń, poznanie nowych perspektyw, rozwój otwartości na odmienne potrzeby.
Zaangażujemy seniorów/ki i młodzież w realizację inicjatyw społecznych na terenie Lublina, gdzie działamy oraz w zachodnich obwodach Ukrainy – lwowskim, wołyńskim i tarnopolskim – gdzie działa nasz partner. Przeprowadzimy dla nich dwa cykle warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej, między innymi o integracji różnych grup społecznych i budowaniu współpracy, o tworzeniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i prowadzeniu zajęć animacyjnych. Uczestnicy/czki zostaną podzieleni na grupy, opracują i zrealizują inicjatywy społeczne w swoich środowiskach. Zorganizujemy także dwie wymiany – dla uczestników z 2021 roku w Przemyślu – mieście polsko-ukraińskiego pogranicza, a w 2022 roku we Lwowie. Uczestnicy/czki poznają się i wymienią się swoimi doświadczeniami oraz wspólnie zaplanują i zrealizują ostatnie inicjatywy. Współpraca między osobami z terenów przygranicznych – o często trudnej historii, nawiąże i rozwinie relacje między uczestni(cz)kami z Polski i z Ukrainy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 6 653,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel